Завдання обласного центру підтримки інклюзивної освіти
 1. здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;
 2. методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 3. здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у Луганській області;
 4. проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі - комплексна оцінка) і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах у Луганській області за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 5. підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків.
 
Напрями діяльності обласного центру підтримки інклюзивної освіти
 
 1. здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації та проведення, зокрема, тренінгів, семінарів, вебінарів;
 2. надає консультативно-методичну допомогу з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів охорони здоров’я, батькам (іншим законним представникам) дитини, посадовим особам обласної держадміністрацій, представникам органів місцевого самоврядування та громадським об’єднанням;
 3. проводить аналіз даних щодо фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами у Луганській області (їх професійний рівень, місце роботи);
 4. здійснює узагальнення інформації про заклади освіти Луганської області, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами;
 5. проводить аналіз даних щодо охоплення навчанням дітей з особливими освітніми потребами вивчає та узагальнює досвід роботи закладів освіти;
 6. надає в межах компетенції пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  органів управління освітою обласного, міських держадміністрацій та МОН;
 7. співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук та іншими структурними підрозділами закладу післядипломної педагогічної освіти щодо застосування сучасних методик проведення комплексної оцінки, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами, розробки індивідуальної програми розвитку та з інших питань в межах своєї компетенції;
 8. проводить інформаційно-просвітницьку роботу з підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у взаємодії з громадськими об’єднаннями, батьками (іншими законними представниками) дітей, закладами освіти шляхом організації та проведення лекцій, тренінгів, семінарів, вебінарів, поширення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації тощо.
 
Склад центру
 
Коган Ольга Володимирівна – завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Луганського ОІППО.
 
Коло наукових інтересів: методичний супровід діяльності педагогічних працівників щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами та аналітичне і методичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
 
 
 
Манукян Олена Анатоліївна методист.
 
Коло наукових інтересів: формування інклюзивної компетентності у педагогів щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами;  створення корекційно-розвивального середовища в умовах освітнього закладу; логопедичні технології, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи.
Юдіна Ірина Олексііївна методист.
 
Коло наукових інтересів: аналіз та формування психологічної готовності педагогів до роботи в умовах інклюзії, підвищення професійної майстерності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів.
Гаврилюк Світлана Миколаївна методист.
 

Коло наукових інтересів: дослідження поведінкових реакцій педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами; психологічні механізми збереження професійного здоров’я освітян в умовах інклюзивного простору.

Напрями діяльності відділу:

 • набір і редагування матеріалів, затверджених ученою радою ЛОІППО, матеріалів до конференцій та семінарів, науково-методичних матеріалів тощо;
 • наповнення сайту ЛОІППО контентом;
 • підготовка матеріалів до друку в журналі “Освіта на Луганщині”;
 • популяризація досягнень педагогів та учнів Луганщини;
 • висвітлення в ЗМІ діяльності Луганського ОІППО.

Склад відділу


Савенкова Ольга Валеріївна

Савенкова Ольга Валеріївна – завідувач редакційно-видавничого відділу, асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист. Абсолютний переможець Луганської області в конкурсі фахової майстерності «Учитель року - 2009» у номінації «Українська мова та література»

Коло наукових інтересів: формування культурологічної компетентності учнів на основі інтегрованого підходу до викладання української мови.

Мешко Каріна Володимирівна – методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, відповідальна за сайт.

Кузьменко Марія Іванівна – методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання.

Склад відділу

Нікітченко Олена Станіславівна

Нікітченко Олена Станіславівна – завідувач навчального відділу, учитель вищої категорії, учитель-методист. Автор 5 публікацій методичного характеру.

Коло наукових інтересів: сучасні технології в навчанні іноземної мови.

Напрями діяльності Центру моніторингу якості освіти:

 • збір, зберігання, обробка інформації про діяльність навчальних закладів Луганської області;
 • моніторинг якості освіти навчальних досягнень учнів ЗНЗ на всеукраїнському та регіональному рівнях;
 • підготовка вчителів до організації та проведення ЗНО (спільно з Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти);
 • організація та проведення міжнародних порівняльних досліджень TIMSS, PISA, PIRLS;
 • моніторинг і оцінка превентивної освіти дітей і молоді;
 • організація роботи регіонального вузла обробки інформації ІВС «Освіта» (замовлення документів про освіту державного зразка для випускників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; cупроводження єдиної бази даних: навчальних закладів області, учнів ЗНЗ та студентів ПТНЗ);
 • організація роботи консультаційних пунктів для працівників освіти («Упровадження моніторингових досліджень у практику роботи навчального закладу», «Нормативно-методичне забезпечення атестації закладів освіти», «Організація та проведення ЗНО», «Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок», «Інформаційне забезпечення проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних моніторингових досліджень»);
 • апробація підручників.

Склад центру

Міняйло Вікторія Анатоліївна

Міняйло Вікторія Анатоліївна – методист.

Коло наукових інтересів: нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання інформаційних технологій.


Савенко Любов Миколаївна – методист.

Коло наукових інтересів: управлінський супровід моніторингу якості освіти.


Коршунова Любов Іванівна – методист.