У 2017 році діяльність Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувалась відповідно до місії закладу та завдань державної політики в галузі освіти, документів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

За цей рік в Луганському ОІППО підвищили кваліфікацію 1754 особи, у тому числі за денною формою навчання – 778 осіб, за заочною – 880, за дистанційною – 96 осіб.  За категоріями слухачі КПК розподілені так: керівники закладів загальної середньої освіти (3,9 %); учителі природничо-наукових дисциплін (14,0 %); учителі суспільногуманітарних дисциплін (15,1 %); учителі початкових класів та вихователі групи подовженого дня (24,5 %); працівники закладів дошкільної освіти (14,4 %); інші категорії (28,1 %).

Протягом 2017 року проведені заходи щодо реалізації державних та регіональних освітніх програм, спрямованих на забезпечення гарантованого доступу до якісної освіти. Серед них: державні освітні програми та плани заходів («Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» (до 2020 року), «Соціальна програма протидії торгівлі людьми» (до 2020 року), «Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»); регіональні («Освіта Луганщини на 2017–2020 роки», «Розвиток української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016–2018 роки», «Регіональна цільова програма правової освіти населення на 2016–2020 роки»).

Викладачі та методисти реалізували 19 проектів професійного розвитку як технології післядипломної педагогічної освіти, сертифікати у 2017 році отримав 381 педагогічний працівник.

На засадах партнерства інститут співпрацює з 30 міжнародними фондами, науковими центрами, освітніми установами та громадськими організаціями. У регіоні реалізується 29 міжнародних проектів.

Видавнича діяльність інституту у 2017 році представлена 108 публікаціями матеріалів наукового, науково-методичного та практичного спрямування, серед них: науково-методичні посібники (12); електронні навчально-методичні посібники для самостійної роботи слухачів КПК (23); методичні рекомендації (16); буклети (10); наукові статті (38); методичні статті (10), тези (10) тощо.

Результати інноваційної діяльності закладу в галузі післядипломної педагогічної освіти у 2017 році представлені на VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та IX Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Інститут отримав Гран-прі з присвоєнням почесного звання «Лідер післядипломної освіти України» та дві золоті медалі в конкурсах з тематичних номінацій «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів», «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості». У 2017 році до участі в освітніх виставках були залучені 166 закладів освіти Луганської області.

Отже, колектив ЛОІППО у 2017 році забезпечував науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників усіх категорій, які працюють у закладах системи освіти регіону. Зміст, форми, методи й технології науково-методичного та інформаційного забезпечення були обумовлені освітніми запитами педагогів і відповідали державним вимогам.

Пріоритетами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної інституту та його структурних підрозділів у 2018 році є: реалізація регіональних, професійних та особистісних запитів керівників і педагогічних працівників закладів освіти регіону; науково-методичний супровід опанування педагогами нового змісту освіти, сучасних педагогічних технологій з урахуванням концептуальних положень Нової української школи; професійний розвиток учителів початкової школи, які розпочнуть роботу в 1-х класах у 2018–2019 навчальному році; підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної та загальної середньої освіти тощо.