1. Касьянова О. В. Виховний потенціал сучасного дитячого громадського об’єднання (приклад діяльності ЛОДГО «Лугарі») // Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2011 року, м. Київ. – К. : Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – С. 41–44.
 2. Касьянова О. В. Компетентнісний підхід у підготовці педагогів до виховної діяльності // Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : [зб. наук. праць]. – Чернівці : ІППО Чернівецької обл., 2012. – С. 94–96.
 3. Касьянова О. В. Теоретичні положення та компетентнісний потенціал технології проекту // Освіта на Луганщині. – 2012.– №2 (37). – С. 154–160.
 4. Касьянова О. В. Організація виховного процесу в навчальних закладах освіти : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2012. – 64 с.
 5. Касьянова О. В. Виховний процес у навчальному закладі : організаційні та методичні аспекти : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. – 100 с.
 6. Касьянова О. В., Бурим О.В., Ізюмська Т.О. та ін. Навчально-виховний процес у освітньому закладі : інноваційний підхід : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. – 172 с.
 7. Касьянова О. В. Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях // Освіта на Луганщині. – 2013.– №1 (38). – С. 176-181.
 8. Касьянова О. В. Кейс-метод як засіб формування комунікативної компетентності особистості //Освіта на Луганщині. – 2013.– №2 (39). – С. 171–177.
 9. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання:  монографія / О. В. Безпалько, О. В. Касьянова, Ж.В.Петрочко [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко]. – Кіровоград :   Імекс – ЛТД, 2013. – 260 с.
 10. Касьянова О. В. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до оновлення процесу виховання  // Обрії : Науково-педагогічний журнал Івано-Франківського ОІППО. – 2013. – № 1. – С. 63–67 С.
 11. Касьянова О. В. Підготовка соціальних педагогів до роботи з дитячими об’єднаннями в системі післядипломної педагогічної освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 29–35.
 12. Касьянова О. В. Виховний процес у навчальному закладі : організаційно-методичні аспекти : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2014. – 100 с.
 13. Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні : монографія / Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, Н. В. Чи- ренко, Н. О. Шпиг, О. В. Касьянова, Л. М. Сокол, О. В. Пащенко, О. В. Долгова, В. Ю. Белан ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 318 с. 
 14. Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.
 15. Касьянова О. В. Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до патріотичного виховання дітей і молоді в умовах суспільних викликів // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 1 (40). – С. 63–70.
 16. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, О. В. Савенкова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 198 с.
 17. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, Г. І. Савонова, І. Л. Голубенко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 186 с.
 18. Касьянова О. В., О.В. Пагава. Психолого-педагогічна підтримка учасників навчально-виховного процесу в зоні АТО // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 2 (41). – С. 26–34.