1. Бондар Л. О. Використання інтерактивної дошки при викладанні хімії як засіб підвищення якості шкільної хімічної освіти / Л. Бондар, Є. Дегтяренко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 1. 2015. С. 88–92
  2. Бондар Л. О. Технологія розвитку критичного мислення учнів у шкільній хімічній освіті / Л. Бондар // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 3 (44) 2016. С. 60–63
  3. Бондар Л. О. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання хімії в 2015-2016 навчальному році
  4. Бондар Л. О. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання хімії в 2016-2017 навчальному році
  5. Бондар Л. О. Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів засобами шкільної хімічної освіти [Текст] / Л. Бондар // Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу. Харків : «Типографія Мадрид», 2017
  6. Бондар Л. О. Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання особистості засобами шкільної хімічної  освіти [Текст] / Л. Бондар // Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк, 30 листопада 2017 р.)
  7. Бондар Л. О. Національно-патріотичне виховання учнів у шкільній хімічній освіті / Л. Бондар, І. Біловол // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 3(48) 2017. С. 43-47
  8. Бондар Л. О. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання хімії в 2017-2018 навчальному році
  9. Бондар Л. О. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання хімії в 2018-2019 навчальному році
  10. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів хімії. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / Уклад. : Буряк О. О., Бондар Л. О. Сєвєродонецьк, 2018. 112 с.
  11. Бондар Л. О. Хмарні сервіси GOOGLE – сучасні інструменти організації шкільного освітнього процесу / Л. Бондар, Ж. Шиліна // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № (51) 2018. С. 25-30