1. Лазарєва С. В. Національно-патріотичне виховання особистості як стратегічне завдання загальної середньої освіти 
  2. Лазарєва С. В. Формування моральних цінностей школярів у позаурочній діяльності / С. Лазарєва, Л. Ночовка // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 2 (47) / 2017 С. 34-39
  3. Лазарєва С. В. Гуманістична мораль як надбання. Пошук ефективних форм і методів для самоствердження особистості / С. В. Лазарєва // Завуч. 2017.  №9. С. 31-35
  4. Лазарєва С. В.  Методичні рекомендації «Особливості організації національно-патріотичного виховання в навчальних закладах Луганській області»
  5. Лазарєва С. В. Методичні рекомендації «Організації виховних заходів, присвячених визначним подіям України»
  6. Лазарєва С. В. Методичні рекомендації «Організація національно- патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти на 2018-2019 н.р.» для заступників директорів, класних керівників, педагогів-організаторів
  7. Лазарєва С. В. Методичні рекомендації «Формування в дітей та підлітків громадянської компетентності в діяльності закладу позашкільної освіти на 2018-2019 н. р.» для педагогів та керівників закладів позашкільної освіти
  8. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток керівників гуртків закладів позашкільної освіти. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів  курсів підвищення кваліфікації