Лабіринти віртуального: Тесей у пошуках Аріадни: монографія / Журба М. А., Пагава О. В., Байдик В. В. – Харків : Видавництво «Точка», 2016. – 334 с. : бібліогр. 588 назв.

 

Передовий досвід роботи освітян Луганщини / І. І. Цимбал, С. О. Жерліцин, О. В. Касьянова / за заг. ред. С. О. Жерліцина. – Харків : Видавництво «Точка», 2016. – 232 с.

 

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області / Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, Л. І. Коршунова / за заг. ред. Ю. В. Стецюка. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 162 с.

Партнерство навчального закладу з родиною та громадою: досвід Луганської області / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, І. В. Калько, О. В. Савенкова, Н. О. Чумак ; за загальною редакцією О. В. Касьянової. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 250 с.

 

Гарькавець С. О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія. / С. О. Гарькавець. – Харків : «Друкарня Мадрид». – 156 с.

Савонова Г. І. Уроки історії художньо-естетичного спрямування: всесвітня історія, історія України. 6 клас / Г. І. Савонова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 308 с.

Україна на шляху до загальноєвропейської інтеграції :
навчально-методичний посібник / С. В. Саранов. – Харків :
«Друкарня Мадрид». – 2016. – 92 с.

Неживий О. І. Луганщина – земля українська. Духовні обереги
рідного краю. Літературно-краєзнавчі нариси. Харків :
«Друкарня Мадрид», 2016. – 136 с.

Ізюмська Т. О. Культура безпеки життєдіяльності
особистості / Т. О. Ізюмська. — Сєвєродонецьк :
СПД Рєзніков В. С., 2015. — 120 с.

Харченко В. Є. Психологічні аспекти діагностики та корекції
посттравматичного стресового розладу особистості :
науково-методичний посібник / В. Є. Харченко. —
Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 188 с.

 

Особливості навчання дітей з особливими освітніми потре-
бами: навчально-методичний посібник / В. В. Байдик, О. В.
Пагава, К. С. Ротанова. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С.,
2015.

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області /
І. І. Цимбал, Ю. В. Стецюк, Л. І. Коршунова; [заг. ред. Ю. В.
Стецюка]. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015.— 80 с.

ОБДАРОВАНІ ДІТИ — МАЙБУТНЄ КРАЇНИ. ВИПУСК 8 / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С.О.Жерліцин. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 148 с.

 

Максименко О. В. Літні мовні табори: організація діяльності :
науково-методичний посібник / О. В. Максименко, О. С.
Нікітченко. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.  - 184 с.

 

Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, Г. І. Савонова, І. Л. Голубенко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 186 с.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, О. В. Савенкова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 198 с.

ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ — ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзников В. С., 2015. — 324 с.

 

 

Пагава О. В. Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 124 с.