19 квітня 2017 року відповідно до плану роботи Луганського ОІППО був заслуханий звіт Олени Криштопи, учителя Рубіжанської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 6 Рубіжанської міської ради Луганської області, відповідального за дослідно-експериментальну роботу та наукового керівника Тетяни Ізюмської, методиста кафедри управління освітою Луганського ОІППО, про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Управління загальноосвітнім навчальним закладом на основі загальнозбережувальних технологій». Експеримент був проведений відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН України № 114 від 20.02.2002) та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації № 484 від 04.04.2013 р. про надання навчальному закладу статусу експериментального регіонального рівня.

Відповідно до постанови Рубіжанської міської ради № 10/10 від 27.04.2016 «Про реорганізацію Рубіжанської ЗОШ I–III ступенів № 6 та Рубіжанського ліцею» та рішення Рубіжанської міської ради № 10/11 від 27.04.2016 «Про утворення НВК «Рубіжанський ліцей» у результаті реорганізації шляхом злиття вищезазначених навчальних закладів Рубіжанська ЗОШ I–III ступенів № 6 була перейменована в комунальний НВК «Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради Луганської області, що спричинило певні зміни в процесі дослідження (презентація).

Дослідно-експериментальна робота спрямована на теоретичне обґрунтування та апробацію загальнозбережувальних технологій у процесі управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Дослідження здійснювалось у три етапи: діагностико-концептуальний (2013 рік), розвивально-формувальний (2014–2015 роки) та контрольно-узагальнювальний (2016–2017 роки).

Реалізація основних завдань дослідно-експериментальної роботи забезпечувалась шляхом удосконалення комплексу професійних компетентностей педагогічних працівників ліцею; упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, методик, спрямованих на збереження здоров’я дитини; інтеграції всіх чинників навчально-виховного процесу для забезпечення здоров’я, безпеки та розвитку дитини.

Експериментальна діяльність педагогічного колективу сприяла розробці й апробації інноваційної моделі управління навчально-виховним процесом, оновленню змісту навчальних програм, упровадженню системи моніторингу дослідно-експериментальної роботи та підвищенню рівня професійної майстерності педпрацівників навчального закладу.

Порівняння результатів діагностико-концептуального та контрольно-узагальнювального етапів дозволяє зробити висновок про успішне завершення педагогічного експерименту, про що свідчать результати анкетування учнів та вчителів. На початку експерименту 60 % учителів школи не в достатній мірі розуміли роль здоров’язбережувальних технологій та необхідність їх упровадження в навчально-виховний процес. На етапі закінчення експерименту 100 % педагогів ліцею вбачають важливість формування в усіх учасників навчально-виховного процесу здоров’язбережувальної компетентності, необхідності поширення практики інтеграції здоров’язбережувальних технологій у навчальні програми з різних предметів.

За результатами дослідно-експериментальної роботи підготовлений звіт та публікації в періодичних виданнях.

Cлід зазначити, що основною проблемою при вирішенні завдань дослідно-експериментальної роботи була недостатня кількість якісної навчально-методичної літератури, відеопосібників, додаткової літератури на електронних носіях, спрямованих на розвиток в учнів здоров’язбережувальної компетентності й відповідно професійної майстерності педпрацівників.