Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік 21 грудня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Олени Назарко, заступника директора з навчально-виховної роботи Кремінської школи-гімназії Кремінської районної ради Луганської області з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Виховання податкової правосвідомості гімназистів засобами створення в навчальному закладі системи неперервної економічної освіти»

, учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота відбувалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 90 від 11.02.2014 року про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня.

Дослідження здійснювалась за затвердженою наказом програмою, якою передбачено: теоретичне обґрунтування, практичну розробку й експериментальну перевірку моделі виховання податкової правосвідомості гімназистів через створену в навчальному закладі систему неперервної економічної освіти.

Експериментальна робота проводилась у три етапи: організаційно-підготовчий етап (січень – вересень 2014 р.); концептуально-діагностичний етап (2015 р. – 2016 р.); контрольно-узагальнювальний етап (2016 р. – 2017 р.).

Досягнення завдань виховання податкової правосвідомості гімназистів здійснювалось через: урахування ціннісних орієнтацій кожного суб’єкта освітнього процесу, тісну співпрацю в системі «учні – батьки – педагоги», упровадження діяльнісного та компетентнісного підходів, професійний розвиток педагогічних працівників.

Участь закладу в дослідно-експериментальній роботі сприяла засвоєнню учнями прав та обов’язків платника податків, набуття практичного досвіду економічної поведінки, формуванню економічної культури особистості.

З метою експериментального впровадження розробленої моделі для кожної паралелі були запроваджені ефективні форми роботи: спецкурси, гуртки, факультативи («Стань розумним і кмітливим» ‒ 7 клас; «Розвивальна економіка» ‒ 8 клас; «Основи податкових знань» ‒ 9 клас; «Вибір успішної професії на ринку праці» ‒ 10–11 класи; «Основи євроінтеграції», «Побудова кар’єри» ‒ 11 клас; Клуб «Лідер» (підготовка молодіжних лідерів для практичної діяльності з ровесниками); «Школа менеджера» на базі старшої профільної школи).

Завдання експерименту реалізовані: у чесько-українському проекті «Формування громадянськості в школах України: європейський вимір»; заочній Інтернет-конференції «Консюмерська платформа в Україні: Європейський контекст»; діяльності профільного англомовного еколого-економічного табору «GREEN FOREST»; у діловій грі «Відкрий у собі підприємця» в рамках перебування в англомовному мобільному таборі «GjCamps» на Київщині; у Школі «Приватбанк-юніор»; у Всеукраїнському конкурсі відеоуроків з питань формування в учнів податкової правосвідомості (відеоурок «Як економічне енергозбереження може вплинути на сплату податків») та ін.

Учні гімназії взяли участь у Всеукраїнських конкурсах «Я хочу жити в якісному світі» (2015 р.) – І, ІІ місця, «Молодь тестує якість» (2015 р.) – ІІ місце, «Зелене споживання» (2016 р.) – ІІ, ІІІ місця, «Податки очима дітей» (2016 р.) – ІІІ місце; в обласному конкурсі «Податки очима дітей» (2016 р.) – І місце в усіх номінаціях.

Порівняння результатів констатувального та контрольного етапів дослідно-експериментальної роботи дозволяє зробити висновок про успішне завершення педагогічного експерименту через створену в навчальному закладі систему неперервної економічної освіти, визнати його практичну значимість, що полягає в збагаченні знань гімназистів про систему оподаткування в Україні та правові засади економічної діяльності.

Діагностика сформованості в учнів економічної культури підтвердила позитивну динаміку: зменшилась кількість гімназистів з низьким рівнем економічних знань (констатувальний етап ‒ 29 %; контрольний ‒ 17 %), збільшилась кількість вихованців із середнім рівнем сформованості економічної культури (51 % і 69 % відповідно), кількість учнів з високим рівнем зросла на 5 %.

За результатами дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив Кремінської школи-гімназії підготував 3 методичних посібники: робочі зошити для 1-х і 2-х класів «Азбука споживача», для 9 класу – розробка уроків «Основи податкових знань».