Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 28 лютого була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Вікторії Стасюк, методиста Центру інформаційно-комунікаційних технологій Луганського ОІППО про виконання інститутом завдань І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями Microsoft Україна»  (презентація).

Заслухавши звіт Вікторії Стасюк, координатора всеукраїнського експерименту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями Microsoft Україна» в Луганській області, про виконання інститутом завдань організаційно-підготовчого етапу дослідження, учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 763 від 31.05.2017 р. про надання статусу експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня.

Дослідження проводиться за затвердженою наказом програмою, якою передбачено: теоретичне обґрунтування, практичну розробку та експериментальну перевірку інноваційних освітніх технологій через упровадження хмарних сервісів Microsoft, що дозволить створити веб-орієнтоване навчальне середовище закладів післядипломної педагогічної освіти.

Стратегічними орієнтирами експериментальної діяльності є: підготовка та підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів закладів освіти до роботи за інноваційними освітніми технологіями Microsoft; сертифікація всіх учасників міжнародної програми підготовки ІТ-фахівців у навчальних закладах Microsoft Imagine Academy; організація на постійній основі дистанційного навчання за авторизованими курсами Microsoft.

За програмою експериментальне дослідження складається із чотирьох етапів: організаційно-підготовчий (травень 2017 р. – січень 2018 р.); концептуально-діагностичний (лютий 2018 р. – квітень 2019 р.); формувальний (травень 2019 р. – травень 2020 р.); узагальнювальний (червень 2020 р. – червень 2021 р.).

У межах організаційно-підготовчого етапу експерименту були виконані такі завдання: визначене й узгоджене нормативно-правове забезпечення експерименту; проаналізована науково-методична база за темою дослідження; адаптована система дистанційного навчання для керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів за програмою Microsoft IT-Academy; організоване дистанційне навчання керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів на базі платформи Edx; забезпечена підтримка надання доступу до програмного забезпечення Microsoft та освітніх ресурсів для навчальних, викладацьких і дослідницьких цілей (згідно з правилами Microsoft IT-Academy).

Завдяки поширенню інформації про експериментальну діяльність інституту через сайт (loippo.edu.ua), сторінку в соцмережі Facebook (www.facebook.com/LuganskiyOIPPO/) та в процесі проведення низки обласних науково-практичних семінарів відповідного спрямування до навчання в програмі Microsoft IT-Academy долучені 484 педагоги області, 159 учителів отримали сертифікати про проходження навчання в програмі.

У межах експериментальної діяльності з лютого 2018 року організоване підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання на платформі Edx (для педагогічних працівників 4 пілотних груп: вихователів ЗДО, учителів початкових класів, учителів біології, шкільних бібліотекарів).

Результати організаційно-підготовчого етапу експерименту були репрезентовані на заходах усеукраїнського рівня (засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, усеукраїнський вебінар на базі ДНУ ІМЗО з проблеми «Робота з учителями, перепідготовка вчителів, сертифікація вчителів») та в науково-методичному журналі «Освіта на Луганщині» (№ 4 (49), 2017 р.).

Водночас слід зазначити, що дієвість упровадження хмарних сервісів Microsoft для розвитку педагогічної післядипломної освіти в області буде мати висхідну динаміку за умови активізації діяльності Центру ІКТ та засобів навчання щодо поширення інформації про експериментальну діяльність інституту; організації дистанційного навчання керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів на базі сучасних хмарних технологій; підтримки технічної освіти шляхом надання доступу до програмного забезпечення Microsoft та освітніх ресурсів для здійснення навчального процесу (згідно з правилами Microsoft IT-Academy та програмою DreamSpark Premium).