Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 22 червня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Елеонори Гончаренко, заступника директора з навчально-виховної роботи Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 2 Рубіжанської міської ради Луганської області, про перебіг та отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування міжкультурно орієнтованої особистості в педагогічній системі Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 2 Рубіжанської міської ради Луганської області» (презентація).

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Луганської обласної державної адміністрації № 297 від 14.03.2013 у п’ять етапів: концептуальний (2013–2014 н. р.); констатувальний (2014–2015 н. р.); формувальний (2015–2016 н. р.); узагальнювальний етап (2016–2017 н. р.); коригувальний етап (2017–2018 н. р.).

Дослідно-експериментальна робота була спрямована на теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку системи роботи школи щодо формування міжкультурно орієнтованої особистості засобами міжкультурної освіти як сукупності взаємопов’язаних компонентів (змістовий, діяльнісний, інструментальний), спрямованих на розуміння учнями власної самобутності, визнання та поваги до інших культур, розвиток умінь співіснування й співпрацю з урахуванням відмінностей, формування толерантності.

Міжкультурно орієнтованою особистістю є людина світу, яка володіє основними навичками міжкультурного спілкування, медіаграмотності, знає іноземні мови, має знання щодо історії, традицій, культури, системи цінностей інших країн, відкрита до діалогу, є толерантною.

Умовами, за яких система роботи школи щодо формування міжкультурно орієнтованої особистості засобами міжкультурної освіти є ефективною, визначені: упровадження компетентнісного підходу в процес міжкультурної освіти учнів; створення міжкультурно-комунікативного простору школи на основі різних видів діяльності, форм та методів; опанування іноземних мов через вивчення предметів у школі, участь у роботі клубів, секцій тощо; розбудова партнерських стосунків з батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями та закладами освіти, зокрема із зарубіжними; підвищення рівня професіоналізму педагогів щодо міжкультурної освіти.

Критеріями сформованості міжкультурно орієнованої спрямованості визначені: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінково-діяльнісний. Рівнями сформованості міжкультурно орієнтованої особистості учнів є: комунікативно продуктивний, соціально адаптований, ситуативний.

Робота системи школи щодо формування міжкультурно орієнтованої особистості здійснювалась шляхом використання педагогами в освітньому процесі різноманітних методів (пошуку знань про інших, пошуку спільного кореня, розуміння та поваги до відмінностей, вирішення проблем, робота із стереотипами, пошуку сучасних зв’язків, побудови співробітництва (гра, збори, екскурсії, електронні освітні ресурси, власний приклад).

Для опрацювання завдань дослідно-експериментальної роботи організована робота творчої групи педагогів за проблемою «Різноманітність культур як чинник розвитку суспільства», яка опрацювала питання міжкультурної освіти (теоретичні засади полікультурності та світовий досвід, багатокультурна Україна, форми й методи формування міжкультурної компетентності тощо) та розробила систему вправ щодо формування міжкультурно орієнтованої особистості («Інший – не значить гірший», «Візитка», «Дзеркало відчуттів», есе на тему «Чи було б добре на світі, якби ми всі були однакові?» тощо).

Формуванню в учнів установок більш свідомого прийняття національної належності та свого місця в багатокультурному суспільстві сприяв інтегрований курс виховної спрямованості «Культура добросусідства» (охоплені 230 учнів), діяльність шкільного парламенту та дитячої організації «СПЕКТР», реалізація творчих проектів («Весь світ на долоні», «Крокуємо Європою», «Школи світу», «Усі ми різні, та всі ми рівні» тощо), проведення телемостів, створення «Музею воскових фігур», робота мовного табору відпочинку «Веселкове місто».

У 2017 році школа стала учасником литовсько-українського проекту «Допомога у сфері освіти регіонам Східної України, постраждалим від конфлікту: «На шляху до змін» задля впровадження в роботу європейських цінностей та розбудови партнерських стосунків з учнівським самоврядуванням литовських шкіл. Результатом стала робота щодо впорядкування в школі конференц-залу для засідань, арт-майстерні, прес-центру й Центру відпочинку учнів.

Складником педагогічної системи є також модель методичної роботи в школі, яка поєднує роботу методичних об’єднань та самоосвіту. На базі закладу проведені обласні й зональні педагогічні заходи. Неодноразово напрацювання репрезентувались на міжнародних освітянських виставках.

Про дієвість системи роботи школи щодо формування міжкультурно орієнтованої особистості засобами міжкультурної освіти свідчать результати діагностики. Якщо на початку експерименту рівень сформованості міжкультурно орієнтованої особистості становив: комунікативно-продуктивний (35 %), соціально адаптований (25 %), ситуативний (40 %), то на етапі завершення дослідно-експериментальної роботи він помітно змінився (комунікативно-продуктивний (40 %), соціально адаптований (35 %), ситуативний (25 %).

Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи забезпечила органічну єдність навчання, виховання та розвитку особистості на міжкультурно орієнтованих засадах, сприяла підвищенню професійного рівня вчителів, зумовила нові підходи до організації освітнього процесу.