Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 22 червня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Вікторії Ткачук, заступника директора з навчально-виховної роботи Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 10 Рубіжанської міської ради, про перебіг і отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Сучасні умови розвитку здоров’язбережувального середовища в навчально-виховному просторі школи» (відео-презентація).

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації від 15.02.2013 року № 140 «Про продовження статусу експериментального закладу регіонального рівня Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 10 Рубіжанської міської ради Луганської області». Дослідно-експериментальна робота проводилась за затвердженою програмою, у якій було передбачено теоретичне обґрунтування, практичну розробку й експериментальну перевірку комплексного використання сучасних фізкультурно-оздоровлювальних, еколого-гігієнічних, психовалеологічних, медико-валеологічних, оздоровчо-розвивальних та інших здоров’язбережувальних методик в освітньому процесі закладу, які сприяють зміцненню й збереженню здоров’я учнів та спрямовані на розвиток здоров’язбережувального освітнього простору. Дослідження здійснювалось у п’ять етапів: підготовчий (березень 2013 р. – травень 2014 р.); діагностично-концептуальний (травень 2014 р. – травень 2015 р.); формувальний (травень 2015 р. – травень 2016 р.); контрольно-узагальнювальний етап (травень 2016 р. – травень 2017 р.); коригувальний етап (травень 2017 р. – травень 2018 р.).У процесі дослідно-експериментальної роботи розроблена концепція роботи школи, варіативні моделі формування культури здоров’я учнів для початкової, основної, старшої школи та запроваджений в освітній процес комплекс сучасних здоров’язбережувальних технологій.

Експериментальна діяльність педагогічного колективу сприяла також удосконаленню управління навчально-виховним процесом та підвищенню рівня професійної майстерності педагогічних працівників школи.

Медико-психологічна служба закладу зробила оцінку стану здоров’я, фізичного розвитку дітей, упорядкувала банк даних про здоров’я учнів та провела комплексну діагностику стану психологічного здоров’я учнів: інтелект, адаптація учнів, стресостійкість, навчальна  мотивація, тривожність.

Для проведення дослідження організована робота творчих груп учителів («Салон педагогічних інновацій», «Інноватор», «Росток», «Калейдоскоп», «Ерудит»), які працювали над вивченням та впровадженням інноваційних здоров’язбережувальних технологій в освітній процес.

Вибудована педагогічним колективом структура здоров’язбережувального середовища школи включає комплексно-цільову модель «Школи сприяння здоров’ю», яка ґрунтується на використанні інноваційних освітніх технологій на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів. В освітній процес школи введені: ранкова зарядка, фізкультхвилинки, кольоротерапія, пальчикова гімнастика, динамічні паузи, вправи на використання LEGO-конструктора, 20-хвилинні перерви, технології «Здоров’ятко» тощо. Колектив розробив план сумісних заходів з громадськими організаціями щодо розвитку в учнів стійкої мотивації на збереження здоров’я. Завдяки створенню здоров’язбережувального середовища в школі підвищився рівень здоров’я учнів.

Результати дослідно-експериментальної роботи неодноразово були репрезентовані на всеукраїнських, обласних, міських педагогічних заходах, науково-педагогічних виданнях.

Представлені матеріали за результатами дослідно-експериментальної роботи забезпечують внесок у розвиток інноваційної педагогічної практики освітніх закладів Луганської області та можуть бути рекомендованими для використання.