№ п/п

Тема дослідження

Майданчик дослідження

Документ, яким затверджено експеримент

Наукові керівники, консультанти

Термін проведення

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

1

Формування інформаційно – комунікативної компетентності учнів сільської гімназії у глобалізованому освітньому просторі

Старобільська гімназія Старобільської районної ради

ДОНМС ЛОДА н.

№ 281 від 14.03.2013

Науковий керівник:

Сорочан Т.М., доктор пед. наук, професор кафедри  філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України

2013 – 2020

2

Формування громадянських якостей особистості колегіанта як громадянина України і глобалізованого світу в системі міжнародної діяльності НВК

Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс
«Спеціалізована школа-колегіум Національного університету
«Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради

УОН ЛОДА

н.№ 1160

від 05.09.2012

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор з наукової роботи ЛОIППО, к.п.н., доцент.

 

2013-2018

3

Науково-методичний супровід експериментальних закладів системи освіти сільського району в умовах впровадження нових Державних стандартів

 

КУ «Кремінський районний методичний кабінет Луганської області»

ДОН ЛОДА н.№ 92 від 11.02.2014

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014 - 2018

4

Розвиток здоровя'збережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу засобами здоровя'зберігаючих, оздоровчих технологій та технологій навчання здоров'ю

 

Кремінська загальноосвітня

школа І – ІІІ ст. №4

Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА н.№ 89 від 11.02.2014

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

2014 - 2018

5

Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі освітнього округу

Красноріченська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА н.№ 93 від 11.02.2014

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014 - 2018

6

Формування міжкультурно орієнтованої особистості в педагогічній системі Рубіжанської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №2

Рубіжанська спеціалізована

школа І – ІІІ ступенів №2

Рубіжанської міської ради

ДОНМС ЛОДА н.№297 від 14.03.2013

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

 

2013 – 2018

7

Створення навчально-виховного середовища міжшкільного освітнього округу для  розвитку індивідуальних здібностей учнів в урочній та позаурочній діяльності

Нижньодуванська ЗОШ І – ІІІ ст. Сватівської районної ради

ДОН ЛОДА н.№1586 від 25.12.2013

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014 - 2018

8

Управління загальноосвітнім закладом на основі загальнозбережувальних технологій

Рубіжанська загальноосвітня

школа І – ІІІ ступенів №6

Рубіжанської міської ради

ДОНМС ЛОДА н.№484 від 04.04.2013

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

2013 – 2017

9

Сучасні умови розвитку здоров'язбережувального середовища в навчально – виховному просторі школи.

 

Рубіжанська спеціалізована

школа І – ІІІ ступенів №10

Рубежанської міської ради

ДОНМС ЛОДА н.№140 від 15.02.2013

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

 

2013 – 2017

10

Управлінські та педагогічні технології забезпечення особистісного успіху в освітньому просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху».

Лисичанська багатопрофільна гімназія
Лисичанської міської ради

 

УОН ЛОДА

н.№ 1582

від 03.12.2012

Науковий керівник:

Сорочан Т.М., доктор пед. наук, професор кафедри філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України

 

2013-2017

11

Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи

Зориківська загальноосвітня
школа I-III ст. Міловської
районної ради

УОН ЛОДА

н.№ 1162

від 05.09.2012

Науковий керівник:

Голубенко І.Л., методист кафедри управління освіти ЛОІППО

 

2012- 2017

12

Соціально-психологічні засади формування медіа культури особистості

 

КЗ «Навчально-виховний
комплекс  школа I-II ст.- ліцей «Гарант»
Лисичанської міської ради

УОН ЛОДА

н.№ 1161

від 31.08.2011

 

Науковий керівник:

Бурім О.В., асистент кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

 

2011- 2016

13

Управління цілісним педагогічним процесом у сучасній школі- «Школі успіху»

КЗ «Навчально-виховний
комплекс  школа I-II ст.-
ліцей «Гарант»
Лисичанської міської ради

УОН ЛОДА

н.№ 1584

від 03.12.2012

Науковий керівник:

Сорочан Т.М., доктор педагогічних наук, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління  Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка

 2013-2017

14

Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

 

Попаснянська загальноосвітня школа I-III ст. № 24

Попаснянської районної ради

УОН ЛОДА

н.№ 85

від 23.01.2012

Науковий керівник:

Бурім О.В., асистент кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

2011- 2016

 

15

Педагогічні умови соціалізації учнів гімназії як засобу формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави

Золотівська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області

ДОН ЛОДА наказ

№ 257 від 11.04.2014

Науковий керівник:

Савонова Г.І., старший викладач кафедри управління освітою, кандидат філософських наук

2014-2018

16

Виховання основ етичної культури школярів у нвчально-виховному процесі.

Тошківський НВК «ЗНЗ - ДНЗ» Попаснянської міської ради Луганської області

УОН ЛОДА

наказ

№ 1195

від 16.09.2013

Науковий керівник:

Савонова Г.І., старший викладач кафедри управління освітою, кандидат філософських наук

2014 - 2018

17

Технології та методики реабілітації хворої дитини в умовах навчально-реабілітаційного Центру

КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна
школа—інтернат І-ІІІ ступенів Луганської області»

ДОНМС ЛОДА

наказ

№ 137 від 15.02.2013

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

2013-2017

18

Модульне навчання в школі як засіб формування особистості компетентного школяра

Лисичанська ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 12

Лисичанської міської ради Луганської області

ДОН ЛОДА наказ

№ 307 с від 20.08.2015

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

 

2015-2020

19

Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах Східного регіону України

Сватівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 6 Сватівської районної ради Луганської області

МОН України наказ

№ 536 від

18.05.2015 р.

Науковий керівник:

Просіна О.В., науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

2015-2019

(Всеукраїнський експеримент)

20

Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальнооосвітніх навчальних закладів

Лисичанська

багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради

МОН України наказ № 886

від 27.07.2011 року

Науковий керівник:

Найдьонова Л.А., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології національної академії педагогічних наук України

Науковий консультант:

Бурім О.В., асистент кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

 

2011 – 2016 (Всеукра-їнський експеримент)

21

Реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу

Рубіжанський ліцей

Рубіжанської міської ради

Луганської області

МОН України наказ № 218

від 04.03.2016 року

 

Науковий керівник:

Омельченко Світлана Олександрівна, ректор Донбаського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Науковий консультант:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2016 – 2021

(Всеукра-їнський
експеримент)

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

22

Управлінські умови  створення здоров'язберігоючого середовища для дітей з обмеженими можливостями у спеціальній загальноосвітній школі

Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

ДОН ЛОДА н.№ 263 від 11.04.2014

Науковий керівник:

Макаренко І.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та психокорекції Луганського національного університету ім. Т.Шевченка

2014 – 2019

23

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі як умова повноцінного фізичного розвитку дитини

КДНЗ «Ластівка»

Міловської селищної ради Луганської області

ДОН ЛОДА н.№13с від 15.09.2014

Науковий керівник:

Грабовенко Н.В., доцент кафедри соціології та соціальної роботи міжрегіональної Академії управління персоналом, кандидат педагогічних наук, доцент

 2014 – 2018

24

Психолого-педагогічні умови розвитку психологічної культури школярів у навчально-виховному процесі ЗНЗ

Кремінська загальноосвітня

школа І – ІІІ ст. №2

Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА н.№ 90 від 11.02.2014

Науковий керівник:

Харченко В.Є., канд. психологічних наук

2014 - 2018

25

Навчально – реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

КЗ «Рубіжанський навчально – реабілітаційний центр
«Кришталик»

ДОНМС ЛОДА н.№ 139 від 15.02.2013

Науковий керівник:

Хворостяна І.В., завідувач офтальмологічного відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, головний спеціаліст – дитячий офтальмолог обласного управління охорони  здоров 'я Луганської облдержадміністрації.

Науковий консультант:

Байдик В.В.  кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології;

 

2013 – 2018

26

Науково-методичний супровід творчої діяльності учнів та вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання

КЗ НВК Сватівська
загальноосвітня школа
І ступеня – гімназія
Сватівської районної ради

ДОН ЛОДА н.№ 1590 від 25.12.2013

Науковий керівник:

Баранова С.В., старший науковий співробітник лабораторії політичної участі інституту соціальної та політичної психології НАПН України, канд.психол.наук, доцент

2014 - 2017

27

Виховання в учнів 1-11 класів моральних цінностей у навчальній та позаурочній діяльності

Середня загальноосвітня
школа I-III ст. № 16 м.Сєвєродонецька

УОН ЛОДА

н.№ 65

від 23.01.2012

Науковий керівник:

Пагава О.В., доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук.

2012- 2016

28

Особистісний розвиток дитини

КДНЗ № 4 «Теремок»
Старобільської міської ради

УОН ЛОДА

н.№ 777

від 07.06.2011

Науковий керівник:

Гордей Н.М., канд.пед.наук, доцент кафедри дошкільного виховання Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка (за згодою)

 2011- 2016

29

Естетично-ціннісний розвиток школярів в культурно-освітньому просторі гімназії

Гірська багатопрофільна
гімназія Попаснянської
районної ради
Луганської області

 

ДОН ЛОДА

наказ

№ 1124 від 02.09.2013

Науковий керівник:

Михайлова Л.М., к.п.н.,доцент кафедри теорії та методики виховання Запорізького ОІППО (за згодою)

 

2014-2018

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

30

Використання веб-сайтів в освітній діяльності

Лисичанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 

Лисичанської міської ради Луганської області

ДОН ЛОДА

н.№ 11с

від 16.01.2015

Науковий керівник:

Іванов О.В., методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання, асистент

 2015- 2019

31

Освітній простір  як середовище розвитку інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу

Сєвєродонецький

багатопрофільний ліцей

ДОН ЛОДА н.№396 від 24.06.2014

Науковий керівник:

Жерліцин С.О., проректор із науково-методичної роботи ЛОІППО.

2014 – 2019

32

Використання сервісів Web 2.0в освітній діяльності школи.

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області»

ДОНМС ЛОДА н.№449 від 02.04.2013

Науковий керівник:

Воротнікова І.П., доцент кафедриметодики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка

Науковий консультант:

Іванов О.В., методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання, асистент

2013 – 2018

33

Виховання податкової правосвідомості гімназистів засобами створеної в навчальному закладі системи неперервної економічної освіти

Кремінська

школа-гімназія

Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА н.№87 від 11.02.2014

Науковий керівник:

Притульська Н.В., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Київського національного торгівельно-економічного університету, доктор тех. наук, професор (за згодою)

Консультант: Коваленко Я.В., методист з географії, економіки (кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання)

 

2014 - 2017

34

Розвиток інформативної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій

КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради

 

ДОН ЛОДА н.№1584 від 25.12.2013

Наукові керівники:

Удовенко Н.І., методист з інформатики ЛОІППО (кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання)

2014 – 2016

35

Хмарні сервіси в освіті

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області»

МОН України наказ від 21.05.2014 року

№ 629

Науковий керівник:

Литвинова С.Г., докторант, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту інноваційних технологій і засобів навчання НАПН України

Науковий консультант:

Іванов О.В., методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання, асистент

2014 – 2017

(Всеукра-їнський експеримент)

КАФЕДРА  СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

36

Освіта для демократичного громадянства

Лисичанський

багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради

УОН ЛОДА

н.№ 307

від 15.03.2011

Науковий керівник:

Саранов С.В. доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання, канд.історичних наук,

 2011 - 2016