Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік 27 вересня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Олени Рубан, директора Зориківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області, про перебіг та отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи». Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації «Про продовження дослідно-експериментальної роботи експериментального навчального закладу регіонального рівня Зориківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області» від 15.09.2012 № 1162.Дослідження здійснювалась за затвердженою наказом програмою, якою передбачені теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка моделі сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи з використанням різноманітних інноваційних форм і методів роботи та взаємодією школи з батьківською громадськістю й мешканцями села. Дослідження проводилось у п’ять етапів: підготовчий етап (вересень 2012 р. – травень 2013 р.); діагностико-концептуальний (травень – грудень 2013 р.); формувальний (січень 2014 р. – листопад 2015 р.); контрольно-узагальнювальний (грудень 2015 р. – грудень 2016 р.); коригувальний (січень 2017 р. – червень 2017 р.).

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік за підсумками дослідно-експериментальної роботи 21 вересня 2017 року на базі Зориківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Міловської районної ради був проведений обласний науково-практичний семінар для експериментальних закладів освіти Луганської області за темою «Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи».

 Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 07 червня 2017 року на базі КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради Луганської області» відбувся обласний науково-практичний семінар «Організаційні та психологічні засади модульного навчання».

До участі в семінарі були запрошені Тетяна Худоба, начальник відділу освіти Лисичанської міської ради; Євгенія Карпова, завідувач КУ «Лисичанський методичний центр»; працівники Луганського ОІППО - Ольга Касьянова, проректор із наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Валентина Мартинова, методист кафедри управління освітою.

У рамках проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» 11 травня 2017 року в КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8» відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Хмарні сервіси в загальноосвітніх навчальних закладах як чинник створення інноваційного простору в умовах розбудови Нової української школи».

Учасниками семінару стали Світлана Литвинова, керівник всеукраїнського експерименту «Хмарні сервіси в освіті», доктор педагогічних наук, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Олена Пінчук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; представники експериментальних майданчиків з різних областей України; викладачі та методисти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Лисичанської міської ради та педагоги закладів освіти Луганської області.

19 квітня 2017 року відповідно до плану роботи Луганського ОІППО був заслуханий звіт Олени Криштопи, учителя Рубіжанської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 6 Рубіжанської міської ради Луганської області, відповідального за дослідно-експериментальну роботу та наукового керівника Тетяни Ізюмської, методиста кафедри управління освітою Луганського ОІППО, про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Управління загальноосвітнім навчальним закладом на основі загальнозбережувальних технологій». Експеримент був проведений відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН України № 114 від 20.02.2002) та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації № 484 від 04.04.2013 р. про надання навчальному закладу статусу експериментального регіонального рівня.