Тема науково-дослідної роботи Луганського ОІППО: «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів».


Мета дослідження: створення та забезпечення функціонування освітньо-інформаційного простору інституту як науково-методичного середовища для професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів.


Напрями діяльності інституту:

 • наукове дослідження потенціалу інформаційного простору інституту післядипломної освіти як науково-методичного середовища професійного розвитку педагогів;
 • подальше дослідження наукових основ безперервної педагогічної освіти в контексті сучасних змін;
 • науково-методичний супровід упровадження Державних освітніх стандартів;
 • розробка та апробація сучасних технологій розвитку професіоналізму працівників методичних служб різного рівня: від керівника шкільного методичного об’єднання до методиста методичного кабінету (центру);
 • виявлення та дослідження ефективних моделей управління сучасним навчальним закладом у системі загальної середньої освіти; подальше моніторингове дослідження якості навчальних досягнень учнів;
 • розробка та впровадження у зміст роботи кафедр інституту технології професійного розвитку педагогів на основі електронних освітніх ресурсів;
 • виявлення та дослідження ефективних моделей і технологій дослідно-експериментальної роботи сучасних навчальних закладів у системі загальної середньої освіти;
 • оновлення змісту та реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів, підвищення їх управлінської культури;
 • виявлення та дослідження ефективних моделей взаємодії і партнерства навчальних закладів системи загальної середньої освіти з вищими навчальними закладами, громадськими та освітніми організаціями, установами з питань розвитку педагогічних систем;
 • виявлення та дослідження ефективних моделей роботи з обдарованими дітьми в системі загальної середньої освіти;
 • психолого-педагогічне забезпечення учасників навчально-виховного процесу в умовах надзвичайних ситуацій;
 • дослідження ресурсу творчих майстерень педагогів області як джерела інноваційного педагогічного досвіду.

Дочірні категорії