Мета: підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через:

  • систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
  • систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл.

Організатори / координатори

Учасники: науково-педагогічний й педагогічний склад Луганського ОІППО, директори та педпрацівники Луганської області;

    Термін: 2016–2018 рр.

Що зроблено:

  • на 2016–2017 навчальний рік змінено зміст і структуру курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за соціально-гуманітарним модулем, який доповнено новим спецкурсом «Розвиток громадянських компетентностей особистості» (4 години);
  • до навчальних планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 1 вересня 2016 р. включено 8 тематичних курсів із проблем розвитку громадянських компетентностей для керівників загальноосвітніх навчальних закладів та їхніх заступників, учителів-предметників, вихователів ДНЗ, класних керівників (Розвиток громадянських компетентностей: зміст, форми й технології навчання; Розвиток громадянських компетентностей у шкільній суспільствознавчій освіті; Розвиток громадянських компетентностей у навчанні англійської мови; Формування громадянських компетентностей молодших школярів засобами навчання й виховання тощо);
  • до початку 2016–2017 навчального року методисти та викладачі кафедр Луганського ОІППО розробили 22 нові лекції, курси (спецкурси), тренінги з розвитку громадянських компетентностей педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації: Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості в початковій школі; Правова освіта молодших школярів як аспект громадянської компетентності; Формування громадянських компетентностей дітей дошкільного віку в системі роботи ДНЗ (кафедра педагогіки та психології); Демократичне врядування в школі; Освіта для демократичного громадянства; Механізми впровадження освіти для розвитку демократії; Конструювання українського громадянства на засадах ОДГ/ОПЛ; Авторитарні та демократичні елементи сучасної української  школи; SWOT-аналіз в управлінні школою; Новий тип демократичного громадянства та нові форми освіти (кафедра управління освітою); Розвиток громадянських компетентностей учнів на уроках української мови і літератури; Розвиток громадянських компетентностей засобами іноземної мови; Основні характеристики світових глобальних проблем; Розвиток громадянських компетентностей у НВП; Розвиток громадянських компетентностей у шкільній історичній освіті тощо (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання); Освітні технології для еколого-педагогічної підготовки вчителя; Розвиток громадянських компетентностей у шкільній природничій освіті; Розвиток громадянських компетентностей у шкільній математичній освіті (кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання);
  • у рамках швейцарсько-українського проекту заплановано проведення семінарів-тренінгів для координатора проекту та майстер-тренерів (Біла Церков, жовтень 2016 р.), а також для 20 викладачів та методистів Луганського ОІППО, директорів загальноосвітніх навчальних закладів області (Львів, листопад 2016 р.).