План роботи регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганської області на 2016 рік

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 р. за № 2111/22423)

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 р. № 114; у редакції наказу МОН України 23.11.2009 р. № 1054, зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 грудня 2009 р. № 1217/17233)

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964

Наказ ЛОІППО № 14 від 16.05.2016 "Про створення регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганської області"