Завершився проект професійного розвитку для педагогів закладів дошкільної освіти за темою «Соціально-педагогічне партнерство родини та закладу дошкільної освіти», який проводився відповідно до плану роботи Луганського ОІППО. 

Через велику кількість зареєстрованих педагогів для участі в проекті, робота була зосереджена на трьох територіях області. У місті Лисичанську  брали участь також педпрацівники з Попаснянського району. Педагоги з міста Рубіжного співпрацювали з колегами Кремінського району. У Старобільску приймали колег із Сватівського та Білокуракинського районів.

Навчання проводили: завідувач обласним НМЦ психологічної служби системи освіти, старший викладач кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, канд. псих. наук Віта Байдик;  ст. викладач кафедри управління освітою ЛОІППО, канд. пед. наук Ірина Калько; методист кафедри педагогіки та психології ЛОІППО Наталія Чумак. Також до проведення навчальної роботи за темою були запрошені Тетяна Обоянська, психолог КДНЗ № 7 м. Рубіжного, і Світлана Решетняк, психолог ЗОШ І–ІІІ ст. № 7 м. Рубіжного.

Актуальність обраної теми визначена тим, що у практиці роботи закладів дошкільної освіти переважають формально-адміністративний і просвітницький підходи, які слабко орієнтовані на розвиток суб’єктності сім’ї, актуалізацію її потенціалу. З іншого боку маємо тенденцію зниження виховного потенціалу сім’ї та необхідність її педагогічної підтримки на рівні закладу. На наш погляд, закладу дошкільної освіти нині потрібно дивитись на сім’ю не крізь призму виховних проблем, які вона звикла вирішувати, а з точки зору виховного ресурсу, який багатьма освітніми закладами або недооцінюється, або розглядається лише як фінансово-матеріальний.

У нових соціокультурних умовах взаємодія закладу дошкільної освіти й сім’ї має здійснюватись на основі партнерських відносин. Метою такого партнерства є інтеграція батьків у педагогічний процес шляхом створення необхідних умов для залучення сім’ї до супроводу дитини в освітньому процесі.

Педагогічним колективам закладів дошкільної освіти нині важливо опанувати технології проектування моделі партнерської взаємодії з сім’єю та включення батьків у побудову соціального партнерства.

Мета проекту професійного розвитку: розробити інноваційні моделі соціально-педагогічної взаємодії родини й дошкільного закладу з метою особистісно-зорієнтованого виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Завдання:

  • розвивати стратегічне, корпоративне, інноваційне мислення педагогів;
  • визначити шляхи досягнення ефективного партнерства;
  • підвищувати батьківську компетентність родини, здійснювати науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного навчання батьків;
  • поширювати досвід роботи закладів дошкільної освіти області з питань побудови ефективного партнерства з батьками вихованців;
  • навчити педагогів навичкам конструктивної взаємодії з батьками та правилам асертивної поведінки у конфліктних ситуаціях.

Робота проводилась за трьома модулями:

Модуль 1. Психолого-педагогічні засади соціального партнерства закладу дошкільної освіти та родини

Модуль 2. Підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків

Модуль 3. Репрезентація досвіду роботи в напрямку партнерської взаємодії

За результатами участі у проекті професійного розвитку учасники отримали сертифікати консультанта з питань соціально-педагогічного партнерство родини та закладу дошкільної освіти.