І. Практичні психологи закладів загальної середньої освіти

«Проблеми сексуального виховання дітей в умовах закладу загальної середньої освіти»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень – червень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: формування готовності практичного психолога до ефективного супроводу організації сексуального виховання дітей у ЗЗСО.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • формувати ціннісні ставлення до дитини як носія індивідуальної сексуальності, до сексуальної сфери індивіда та її місця в житті людини взагалі й дитини зокрема;
 • розуміти закономірності сексуального розвитку дітей та підлітків;
 • усвідомити гендерні особливості психосексуального розвитку підлітків;
 • засвоїти психологічні основи формування сексуальної культури молоді;
 • опанувати професійним інструментарієм психологічної підтримки й корекції особистості з метою формування сексуальної грамотності й сексуальної культури.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • підготовка рекомендацій для педагогічних працівників;
 • розробка програми тренінгів (бесід) для дітей шкільного віку;
 • підготовка пам’яток (бесід) для батьків.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта, який надає консультаційні послуги з питань сексуального виховання дітей в умовах ЗЗСО.

 

ІІ. Учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти

«Нова початкова школа: від теорії – до практики»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень - травень - червень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: формування професійної готовності вчителів початкових класів до впровадження нового Державного стандарту загальної  початкової освіти

Завдання проекту професійного розвитку:

 • усвідомити сенс і сутність реформування початкової загальної освіти, місце компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів в оновленні змісту освіти;
 • засвоїти принципи й зміст нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • сформувати розуміння сутності інтегративного підходу та особливості різних шляхів його впровадження в освітній процес початкової освіти;
 • оволодіти інноваційними освітніми технологіями;
 • опанувати професійний інструментарій педагогічного проектування й моделювання.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробка тематичного тижня «Я досліджую світ»;
 • тематичне портфоліо «Я формую критичне мислення своїх учнів».

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта, який надає консультаційні послуги з питань особливостей роботи вчителя за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, інтегрованого навчання (тематичного й діяльнісного підходів) у початковій школі, розробки тематичного тижня «Я досліджую світ».

 

ІІІ. Педагоги закладів дошкільної освіти

«Соціально-педагогічне партнерство родини та закладу дошкільної освіти»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: вересень - жовтень - листопад 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: розробити інноваційні моделі соціально-педагогічної взаємодії родини й дошкільного закладу з метою особистісно зорієнтованого виховання й навчання дітей дошкільного віку.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • розвивати стратегічне, корпоративне, інноваційне мислення педагогів;
 • визначити шляхи досягнення ефективного партнерства;
 • підвищувати батьківську компетентність родини, здійснювати науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного навчання батьків;
 • поширювати досвід роботи закладів дошкільної освіти області з питань побудови ефективного партнерства з батьками вихованців;
 • навчити педагогів основам конструктивної взаємодії з батьками та правилам асертивної поведінки в конфліктних ситуаціях.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • статті з досвіду роботи в журналі «Освіта на Луганщині»;
 • практичні розробки сучасних інноваційних заходів партнерської взаємодії.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта, який надає консультаційні послуги з питань соціально-педагогічне партнерство родини та закладу дошкільної освіти.

 

IV. Працівники психологічної служби закладів освіти

«Медіація як засіб вирішення конфліктів в освітньому середовищі»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: травень - червень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: ознайомити практичних психологів з інноваційною моделлю профілактики конфліктних ситуацій в освітньому закладі - шкільною службою порозуміння з використанням медіації та різних видів «кіл», на прикладі досвіду членів Національної асоціації медіаторів України з мм. Сєвєродонецька та Рубіжного, з метою подальшого використання елементів програми в практичній діяльності фахівців психологічної служби.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • розглянути основні поняття процесу медіації та систему роботи служби медіації в освітньому закладі;
 • ознайомити з окремими елементами та алгоритмами роботи шкільних служб порозуміння для практичного використання в діяльності;
 • розробити модель надання соціально-психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, що опинились у складних життєвих обставинах унаслідок військового конфлікту засобами відновних практик;
 • поширити отриманий досвід у діяльності психологічної служби системи освіти.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • навчально-методичний посібник «Профілактика насильства і конфліктів в учнівському середовищі (з досвіду впровадження медіації в Луганській області)»;
 • стаття в науково-методичному журналі «Освіта на Луганщині»;
 • матеріали до практичного посібника «Організація соціально-психологічного супроводу дітей, сімей, які постраждали внаслідок військових конфліктів» у рамках проведення наукового експерименту Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної Академії педагогічних наук України;
 • подальша співпраця з ГО «Ла-Страда Україна» з метою навчання медіаторів;
 • створення шкільної служби порозуміння в освітніх закладах області.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта, який надає консультаційні послуги з питань попередження та вирішення конфліктів в освітніх закладах.

 

V. Керівники та заступники експериментальних закладів освіти (керівники та заступники закладів освіти, які збираються розпочати дослідно-експериментальну роботу)

«Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: лютий – березень 2018 року.

Метою проекту професійного розвитку є: формування в слухачів уміння використовувати науковий інструментарій для планування, підготовки і проведення дослідно-експериментальної роботи в освітньому закладі.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • ознайомити слухачів з методологічними засадами дослідно-експериментальної роботи;
 • надати знань про ефективні засоби мотивування педагогів до наукового пошуку;
 • сформувати вміння використовувати набуті знання в практичній дослідно-експериментальній діяльності.

 Очікувані практичні результатипроекту професійного розвитку:

 • написання заявки на участь у дослідно-експериментальній роботі;
 • репрезентація учасниками проекту професійного розвитку програми дослідно-експериментальної роботи в освітньому закладі.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта з організації дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти.

 

VІ. Директори та заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти

«Фандрейзинг як інструмент ефективного освітнього менеджменту»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень - квітень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: скласти загальне уявлення щодо освітнього проектного менеджменту та сформувати в слухачів практичні навички розробки власних проектів.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • ознайомити учасників із категорійним апаратом фандрейзингової діяльності та проектного менеджменту;
 • викласти сучасні підходи, методи та основні інструменти проектного менеджменту;
 • виробити навички організаційно-управлінської діяльності щодо написання проектів у навчальному закладі;
 • надати можливість отримати практичний досвід у подачі аплікаційної форми та написанні проектів.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • набуття навиків пошуку грантів в інформаційному середовищі, їх аналіз та класифікація;
 • структуроване та цілісне уявлення щодо організації проектного менеджменту в освітньому закладі;
 • розробка власної проектної документації.

За результатами участі у проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта з питань пошуку грантів в інформаційному середовищі та організації проектного менеджменту в освітньому закладі.

 

VІІ. Шкільні бібліотекарі

«Шкільна бібліотека як осередок формування в учнів медіаграмотності»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: лютий – березень ‒ травень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: формування медіа компетентності шкільного бібліотекаря для розвитку медіаграмотності в суб’єктів навчально-виховного процесу закладів загальної середньої освіти.

Основні завдання проекту професійного розвитку:

 • сформувати в шкільних бібліотекарів медіакомпетентність;
 • визначити ефективні форми взаємодії з сучасною системою мас-медіа, включаючи традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення) і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа;
 • сформувати навички проектувальної діяльності.

 Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробка власних бібліопроектів;
 • надання консультативної допомоги з медіапослуг в умовах шкільної бібліотеки суб’єктам освітнього процесу ЗЗСО.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікат консультанта з питань надання медіапослуг в умовах шкільної бібліотеки суб’єктам освітнього ЗЗСО та розробки власних бібліопроектів.

 

VІІІ. Педагоги-організатори закладів загальної середньої освіти

«Плекаємо українську ідентичність засобами гри. Патріотичний квест»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: лютий – березень ‒ травень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: професійний розвиток педагогів-організаторів із питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою сучасних ігрових технологій.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • ознайомити учасників із сучасними концептуальними засадами патріотичного виховання;
 • ознайомити з методологічними основами ігрових технологій;
 • розробити патріотичний квест для учнів 7-9 класів.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробка патріотичного квесту.

За результатами участі у проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою сучасних ігрових технологій.

 

ІХ. Директори закладів загальної середньої освіти зі стажем управлінської діяльності до 5 років

«Лідер освітніх інновацій»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: лютий – березень ‒ травень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: підготувати лідерів освітніх змін, здатних активно впроваджувати інновації в роботу освітніх закладів в умовах переходу до Нової української школи.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • познайомити учасників проекту з поняттями: «управління змінами», «фасилітація», «емоційний інтелект керівника», «матриця розвитку дорослого»;
 • надати рекомендації щодо створення умов розвитку освітнього закладу, які забезпечують впровадження Концепції Нової української школи;
 • відпрацювати навички керівника освітнього закладу ХХІ століття;
 • створити банк управлінських технологій стратегічного планування роботи освітнього закладу в умовах переходу до Нової української школи.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробка стратегічного плану розвитку закладу освіти;
 • набуття керівниками лідерських якостей;
 • готовність до інноваційної діяльності.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта з питань стратегічного планування розвитку освітнього закладу щодо реалізації завдань Концепції Нової української школи.

 

Х. Методисти закладів позашкільної освіти

«Ігротека як ефективний засіб організації розвивального дитячого середовища»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень – травень ‒ червень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: полягає в ознайомленні методистів закладів позашкільної освіти з сучасними ігровими технологіями для створення програми розвитку творчих здібностей вихованців за напрямом (інтелектуальним, фізичним, художньо-естетичним) у закладі позашкільної освіти.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • ознайомити учасників проекту з методологічними засадами ігрових технологій;
 • навчити використовувати різні ігрові технології у створенні розвивального середовища;
 • підготувати програму розвитку творчих здібностей особистості за напрямом (інтелектуальним, фізичним, художньо-естетичним) на основі ігрових технологій в закладі позашкільної освіти.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • ігрова програма за напрямом (інтелектуальним, фізичним, художньо-естетичним) розвитку особистості в закладі позашкільної освіти

За результатами участі у проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта з питань сучасних ігрових технологій для створення програми розвитку творчих здібностей вихованців за напрямом (інтелектуальним, фізичним, художньо-естетичним) у закладі позашкільної освіти.

 

ХІ. Завідувачі та методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), директори й заступники керівників ЗЗСО, керівники методичних об’єднань класних керівників ЗЗСО

«Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: лютий ‒ березень ‒ квітень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: ознайомлення та формування в учасників проекту практичних навичок застосування методів фасилітації в професійній діяльності.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • сформувати навички використання методів фасилітації;
 • сформувати вміння використовувати набуті знання в практичній діяльності закладу освіти.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку: репрезентація результатів впровадження опрацьованих методів фасилітації в діяльності закладу освіти

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта з питань застосування методів фасилітації в професійній діяльності.

 

ХІІ. Учителі навчального предмета «Основи здоров’я», шкільні психологи, соціальні педагоги

«Протидія торгівлі людьми в Україні»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень ‒ березень ‒ квітень 2018 рік.

Мета проекту професійного розвитку: підготувати педагогічних працівників до проведення заходів із дітьми з питань безпечної міграції, профілактики торгівлі людьми.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • проведення навчальних тренінгів для педагогічних працівників регіону з метою подальшого проведення просвітницьких та виховних заходів із дітьми та батьками з питань безпечної міграції та протидії торгівлі людьми;
 • забезпечення інформаційно-методичними матеріалами з питань безпечної міграції та протидії торгівлі людьми;
 • консультаційна підтримка навчених фахівців із питань впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» з попередження торгівлі людьми серед дітей віком 13‑18 років та їхніх батьків.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • упровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» в заклади освіти за рахунок виховних годин;
 • співпраця з базовими закладами освіти з питань протидії торгівлі людьми.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта з питань соціально-педагогічних основ захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей.

 

ХІІІ. Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти

«Стаття як вид науково-видавничої діяльності педагога освітнього закладу»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень – квітень ‒ травень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: підготувати спеціалістів-консультантів із проблеми написання наукових та науково-методичних статей педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • ознайомити учасників проекту з головними вимогами до наукових та науково-методичних статей в українських періодичних виданнях;
 • навчити добирати літературу з використанням Інтернет-ресурсів;
 • визначити критерії оцінювання якості наукових та науково-методичних статей;
 • навчити використовувати інформацію в процесі написання наукових та науково-методичних статей, обробляти її та структурувати згідно з вимогами ВАК України.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • підготовка статей у науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» та в інші періодичні видання;
 • надання консультативної допомоги педагогічним працівникам з питань підготовки наукових та науково-педагогічних статей.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікат консультанта щодо написання та оформлення науково-методичної статті до друку в українських виданнях.

 

ХIV. Учителі іноземних мов закладів загальної середньої освіти

«Інноваційні підходи до вивчення іноземної мови в Новій українській школі»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень – травень 2018 року.

Мета професійного розвитку: покращення якості викладання іноземних мов у контексті положень Нової української школи та вдосконалення професійної майстерності вчителів іноземних мов.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • розглянути методики компетентнісного навчання іноземних мов;
 • ознайомити з особливостями комунікативного підходу до вивчення та викладання іноземних мов;
 • поширити досвід упровадження комунікативного підходу до навчання учителів - «агентів змін» Луганської області.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробки уроків;
 • презентації авторських доробок;
 • стаття в журналі «Освіта на Луганщині».

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта, з питань викладання іноземних мов у контексті положень Нової української школи.

 

ХV. Учителі іноземних мов закладів загальної середньої освіти

«Навчання онлайн-взаємодії як сучасного виду мовленнєвої діяльності»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: вересень – листопад 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: покращення якості викладання іноземних мов за новими програмами та вдосконалення професійної майстерності вчителів.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • ознайомити вчителів із сучасними освітніми інструментами для вчителів;
 • ознайомити з можливостями блогів як середовища спілкування та створити власні блоги;
 • розглянути можливості соціальних медіа у вивченні іноземних мов.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • створення блогів;
 • розробка власних дидактичних матеріалів;
 • розробки уроків.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта з питань використання сучасних освітніх інструментів для підвищення ефективності уроку іноземної мови.

 

ХVІ. Учителі історії

«Викладання історії Голокосту в школі»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: вересень ‒ жовтень – листопад 2018 року.

Метою проекту професійного розвитку є формування в слухачів уміння використовувати науковий та методичний інструментарій для планування, підготовки й проведення уроків, виховних заходів в освітньому закладі з історії Голокосту.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • ознайомити слухачів з методологією та методикою викладання теми Голокосту в шкільному курсі історії;
 • поширити знання про події Голокосту в рамках теми «Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)» та в курсі «Всесвітня історія» в рамках теми «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни»;
 • сформувати вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при викладанні історії Голокосту.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробка уроку «Єврейські діти України – жертви Голокосту», позаурочного заходу «Уроки війни та Голокосту - уроки толерантності»;
 • репрезентація учасниками проекту професійного розвитку майстер-класу з проведення фрагмента уроку «Єврейські діти України – жертви Голокосту», позаурочного заходу «Уроки війни та Голокосту - уроки толерантності».

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта з питань моделювання уроку з використанням інноваційних технологій під час вивчення історії Голокосту; аналізу тестових завдань ЗНО в контексті розкриття питання Голокосту.

 

ХVІІ. Учителі географії закладів загальної середньої освіти 

«Реалізація наскрізної змістовної лінії «підприємливість та фінансова грамотність» у шкільній географічній освіті»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень - травень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: підготовка вчителів, які викладають шкільний курс географія до ефективного впровадження наскрізної змістовної лінії «підприємливість та фінансова грамотність» у шкільному курсі географії.

Завдання проекту професійного розвитку: 

 • розглянути сутність, мету й завдання підприємницької компетентності та фінансової грамотності;
 • запропонувати спектр прийомів та методів щодо технології розвитку підприємницьких компетентностей учнів на всіх етапах уроку;
 • організувати процес навчання через практику, дослідження та обмін досвідом;
 • надати методичні рекомендації, щодо практичного використання матеріалів курсу «Фінансова грамотність»;
 • забезпечити краще розуміння вчителів географії практичних аспектів фінансових питань.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • знання форм, прийомів, методів і технологій викладання й навчання фінансової грамотності та підприємливості в рамках шкільного курсу географії;
 • уміння моделювати урок географії з підприємницьким тлом;
 • розробка та презентація авторських уроків географії з підприємницьким тлом.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта, який надає консультаційні послуги з питання впровадження наскрізної змістовної лінії «підприємливість та фінансова грамотність» у шкільній географічній освіті.

 

ХVІІІ. Учителі хімії закладів загальної середньої освіти

«Розвиток екологічної грамотності й навичок здорового життя учнів як ключової компетентності Нової української школи»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: жовтень - грудень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: розвиток методичної компетентності вчителів хімії щодо формування та розвитку в учнів екологічної грамотності та навичок здорового життя як ключової компетентності Нової української школи.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • розглянути принципи моделювання сучасного уроку хімії;
 • запропонувати алгоритм і визначити особливості моделювання уроків хімії щодо формування екологічної грамотності та навичок здорового життя учнів;
 • надати методику проведення навчальних проектів з екологічним змістом;
 • навчити розробляти навчальні проекти еколого-краєзнавчого спрямування;
 • створити банк якісних і кількісних задач із хімії екологічної спрямованості регіонального змісту.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробки уроків еколого-краєзнавчої спрямованості (або розробки навчальних проектів з екологічним і здоров’язбережувальним аспектами, складання банку задач із хімії екологічного змісту).

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта, який надає консультаційні послуги з питань моделювання уроків хімії з використанням сучасних освітніх технологій щодо розвитку екологічної грамотності та навичок здорового життя школярів; розробки навчальних проектів еколого-краєзнавчого спрямування.

 

ХІХ. Учителі інформатики закладів загальної середньої освіти

«Створення навчальних проектів в об’єктно орієнтованих середовищах SCRATCH та LAZARUS»

Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень - червень 2018 року.

Мета проекту професійного розвитку: підготувати консультантів з основ програмування й розробки інтерактивних навчальних проектів в об’єктно орієнтованих середовищах, зацікавити вчителів напрямком програмування у сфері інформатики.

Завдання проекту професійного розвитку:

 • підвищити рівень учителів інформатики з основ програмування;
 • ознайомити з методами комп’ютерного моделювання;
 • навчити створювати навчальні проекти;
 • надати консультаційну допомогу щодо організації взаємодії в інтернет-спільнотах з програмування.

Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:

 • розробка власного проекту в Scratch;
 • розробка власного проекту в Lazarus;
 • створення інтернет-спільноти.

За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримають сертифікати консультанта з питань програмування в об’єктно орієнтованих середовищах Scratch та Lazarus.

І. Методисти психологічної служби, практичні психологи

Проект «Проблема збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників у діяльності шкільної психологічної служби»

Тип проекту: тематично-функціональний

Учасники: Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попаснянський, Новоайдарський, Кремінський та Станично-Луганський райони (усього 25)

Терміни проведення: вересень–листопад – 2016 (психолого-педагогічний тренінг, психологічний практикум, круглий стіл, дебрифінг)

Мета проекту:

сприяти професійному зростанню практичних психологів на основі реалізації акмеологічного підходу до зазначеного процесу; стимулювати діяльність фахівців щодо професійного самовдосконалення.

Завдання проекту:

- визначити рівень професійної компетентності учасників проекту з питань професійного здоров’я педагогів;

- ознайомити фахівців із загальними положеннями щодо професійного вигорання педагогічних працівників, методами діагностики, профілактики та корекції професійного вигорання;

- розвиток професійних компетентностей працівників психологічної служби;

- сприяння зміцненню та збереженню власного психічного здоров’я учасників проекту;

- підвищення загальнокультурного рівня практичних психологів.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань збереження професійного здоров’я педагогічних працівників.

Наративна компетентність

Когнітивний, операційний компонент професійної компетентності психолога

Комунікативна компетентність

 

ІІ. Учителі математики, фізики, астрономії

Проект «Педагогічні технології в шкільній фізико-математичній освіті»

Тип проекту: функціональний

Учасники: мм.Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попаснянський та Новоайдарський райони (усього 17)

Терміни проведення: жовтень – 2016 (семінар), грудень – 2016 (майстер-клас)

Мета проекту:

обгрунтувати, розробити та здійснити апробацію педагогічних технологій, стимулювати діяльність педагогів щодо професійного самовдосконалення.

Завдання проекту:

- здійснити теоретичний аналіз сутності педагогічних технологій;

- упровадити науково обгрунтовані інноваційні форми та технології навчання відповідно до європейських стандартів.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань розвитку науково-предметних, інформаційних, методичних компетентностей.

 

ІІІ. Учителі хімії

Проект «Застосування технології розвитку критичного мислення в шкільній хімічній освіті»

Тип проекту: функціональний

Учасники: мм. Рубіжне, Сєвєродоннецьк, Попаснянський, Новоайдарський, Біловодський, Новопсковський райони (усього 8)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (науково-практичний семінар), листопад (тренінг), грудень – 2016 (практикум)

Мета проекту:

розвивати професійні компетентності вчителів хімії у сфері інноваційних педагогічних технологій, оволодіння технологією розвитку критичного мислення учнів; активізувати творчі здібності вчителів.

Завдання проекту:

- розглянути сутність, мету та завдання технології розвитку критичного мислення;

- ознайомити з умовами створення середовища для розвитку критичного мислення школярів;

- надати трифазну структуру уроку та особливості організації уроку за цією технологією;

- запропонувати спектр прийомів і методів щодо технології розвитку критичного мислення учнів на всіх етапах уроку;

- навчити моделювати урок за цією технологією.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питання використання технології розвитку критичного мислення учнів.

Подальший розвиток методичної (знання прийомів, методів за обраною технологією), інформаційної (уміння працювати з різними джерелами інформації, користуватись комп’ютерними технологіями тощо), науково-предметної (сформованість природничо-наукового світогляду, професійних позицій,володіння певним стилем професійної діяльності), комунікативної (відповідний рівень культури спілкування, уміння обирати засоби спілкування) компетентностей.

 

IV. Учителі географії

Проект «Змістовні та методичні аспекти роботи з обдарованими учнями при підготовці до олімпіади з географії»

Тип проекту: функціональний

Учасники: мм. Рубіжне, Сєвєродоннецьк, Попаснянський, Новоайдарський (усього 6)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (семінар), грудень – 2016 (семінар)

Мета проекту:

підготувати консультантів з питання «Особливості роботи з обдарованими дітьми при підготовці до олімпіади з географії».

Завдання проекту:

- формувати й розвивати професійну компетентність учителя;

- удосконалювати навички різних форм роботи з обдарованими дітьми.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань роботи з обдарованими дітьми та підготовки учнів до олімпіади з географії.

 

V. Учителі біології

Проект «Практична реалізація змісту біологічної компоненти Державного стандарту базової і середньої освіти у 8 класі ЗНЗ»

Учасники: мм. Рубіжне, Сєвєродоннецьк, Лисичанськ, Попаснянський, Новоайдарський (усього 11)

Терміни виконання: грудень – 2016 (науково-методичний та науково-практичний семінари)

Мета проекту:

розвивати професійні компетентності вчителя біології.

Завдання проекту:

Ознайомити:

- із стратегічніми напрямами реформування шкільної біологічної освіти в Україні;

- із сучасними підходами й технологіями навчання біології;

- із сучасним дидактичним інструментарієм учителя біології.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань методики викладання біології у 8 класі за програмами нового Держстандарту базової і загальної середньої освіти.

 

VІ. Учителі інформатики

Проект «Методика розвязування олімпіадних задач з інформатики та інфрмаційних технологій»

Тип проекту: функціональний

Учасники: усі міста та райони області (усього 20)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (практичне заняття), листопад – 2016 (практичнее заняття), березень – 2017 (практичне заняття)

Мета проекту:

підготувати консультантівз підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

Завдання проекту:

- поглибити знання вчителів із програмування;

- ознайомити з методами розв’язування олімпіадних задач;

- надати консультаційну допомогу щодо організації роботи з обдарованими учнями.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

 

VІІ. Учителі правознавства

Проект «Інноваціційні технології у викладанні правознавства»

Тип проекту: методичний

Учасники: м. Рубіжне, Новоайдарський, Сватівський райони (усього 3)

Терміни виконання: березень – 2016 (семінар), грудень – 2016 (семінар-тренінг)

Мета проекту:

розвивати професійні компетентності вчителів правознаства у сфері інноваційних педагогічних технологій, оволодіння технологією розвитку критичного мислення учнів; активізувати творчі здібності вчителів.

Завдання проекту:

- розглянути сутність, мету та завдання ІКТ;

- ознайомити із прийомами ІКТна уроках правознавства;

- запропонувати спектр прийомів та методів щодо ІКТ технології на всіх етапах уроку;

- навчити моделювати урок за цією технологією.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань упровадженню ІКТ на уроках правознавства.

 

VІІ. Учителі української мови і літератури

Проект «Формування професійної компетентності вчителів української мови і літератури»

Тип проекту: методичний

Учасники: мм. Лисичанськ, Рубіжне, Попаснянський, Новоайдарський, Новопсковський райони (усього 10)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (науково-практичний семінар), листопад – 2016 (круглий стіл)

Мета проекту:

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів у реалізації змістовних ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Завдання проекту:

- визначити рівень професійної компетентності учасників проекту з питання змістових ліній мовного й літературного компонентів Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

- розглянути реалізацію мовленнєвої змістової лінії: теорія і практика;

- ознайомитись із технологією літературознавчої змістової лінії. Формувати життєві компетентності учнів на уроках літератури шляхом інтеграції інноваційних педагогічних технологій.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань реалізації змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 

ІХ. Працівники дошкільних навчальних закладів

Проект  «Проектні технології в дошкільній освіті»

Тип проекту: тематичний

Учасники: мм. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біловодський район (усього 12)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (семінар з елементами тренінгу), листопад – 2016 (науково- практичний семінар), грудень – 2016 (практикум)

Мета проекту:

удосконалити професійну компетентність педагогів щодо впровадження проектних технологій у ДНЗ; підготувати консультантів з питань проектних технологій у дошкільній освіті.

Завдання проекту:

- підвищити професійну компетентність педагогів;

- ознайомити з інноваційними формами та методами в сучасному дошкіллі;

- опрацювати навички роботи з ІКТ у проектній діяльності.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань упровадження проектних технологій у ДНЗ.