Післядипломна педагогічна освіта: формування медіакомпетентності школярів в закладах освіти. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / уклад.: О. В. Бурім. Сєвєродонецьк, 2018. 51 с.

Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я»: навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / уклад.: О. Г. Єфремова. Сєвєродонецьк, 2018. 37 с.

Післядипломна педагогічна освіта: формування гендерно-правової культури школярів у навчальній і позанавчальній діяльності: Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації/уклад.: І. В. Калько. Сєвєродонецьк, 2018. 42 с.

Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток керівників гуртків закладів позашкільної освіти: навчальний посібник для самостійної роботи слухачів
курсів підвищення кваліфікації / уклад.: С. В. Лазарєва. Сєвєродонецьк, 2018. 37 с.

Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування: навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / уклад.: О. В. Проніна. Сєвєродонецьк, 2018. 36 с.

Післядипломна педагогічна освіта: кейс-технології в навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти: Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / уклад.: Г. І. Савонова. Сєвєродонецьк, 2018. 34 с.

Післядипломна педагогічна освіта: класний керівник у школі: функції, обов’язки, система роботи: навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації/уклад. В. Г. Нечепуренко, О. А. Тарасова, О. О. Черних. Сєвєродонецьк, 2016. 59 с.

Післядипломна педагогічна освіта: патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в сучасних умовах: навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації/уклад. І. В. Калько, А. В. Савонова, О. А. Тарасова, В. А. Ткачук, Л. М. Щолок. Сєвєродонецьк, 2016. 40 с.

Превентивне виховання в освітньому закладі: навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації/уклад. Т. О. Ізюмська. Сєвєродонецьк, 2016. 67 с.