2019 рік

Січень

Тренінг з питань психосоціальної підтримки

Лютий

Обласний круглий стіл «Торгівля людьми як соціальна проблема сучасності»

Обласний круглий стіл «Стан і перспективи розвитку початкової освіти в Новій українській школі»

Тренінг з національно-патріотичного виховання «Я люблю Україну» для директорів, заступників директорів з НВР, педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти Новоайдарського району

Тренінг для тренерів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо реалізації завдань нового Державного стандарту початкової освіти

Круглий стіл «Взаємодія закладів освіти із закладами соціального спрямування з питань попередження домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми»

Тренінг «Життєві навички для активного громадянства»

Тренінги з медіаосвіти «Бути медіаграмотним – сучасно»

Тренінг «Соціально-психологічні особливості взаємодії фахівця з дитиною у ситуації виявлення насильства» з питань запобігання гендерному та домашньому насиллю»

Березень

Обласний тренінг «Сучасні технології організації та проведення батьківських зборів»

Дводенний тренінг «Життєві навички для активного громадянства»

Квітень

Тренінг «Життєві навички для активного громадянства»

Круглий стіл щодо реалізації Міжнародного литовсько-українського проекту «Підтримка освітніх ініціатив у Новій українській школі: «На шляху до змін – 2019»

Травень

Обласний круглий стіл «Результати діяльності експериментальних навчальних закладів»

Обласний круглий стіл «Опорний заклад – осередок якісної освіти»


2018 рік

Лютий

Круглий стіл «Впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства»: досвід роботи закладів освіти регіону» для вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл Луганської області

Березень

Обласний круглий стіл «Актуальні питання взаємодії учасників освітнього процесу: дотримання прав та свобод»

Травень

Обласний круглий стіл «Результати діяльності експериментальних навчальних закладів»

Жовтень

Круглий стіл для вчителів географії з автором підручників Бойко Валентиною Михайлівною

Круглий стіл «Проблеми викладання другої іноземної мови»

Листопад

Обласний круглий стіл учителів – методистів соціально-гуманітарних предметів

Обласний круглий стіл «Нове в законодавстві освіти України»


2016 рік

Березень

Круглий стіл «Віктимне виховання дітей і підлітків: причини та наслідки» для педагогів усіх категорій

Круглий стіл «Компетентнісно зорієнтований підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до нового змісту початкової загальної освіти» для вчителів початкових класів

Круглий стіл «Сучасні тенденції у викладанні англійської мови» для вчителів англійської мови

Квітень

Круглий стіл «Формування правової культури та активної громадянської позиції учнів» для вчителів правознавства

Круглий стіл «Сучасні підходи до організації та вдосконалення навчального процесу з фізичної культури в ЗНЗ з урахуванням вимог сьогодення» для методистів міських (районних) методичних кабінетів, керівників міських (районних) методичних об’єднань учителів фізичної культури

Обласний круглий стіл «Результати діяльності експериментальних навчальних закладів» для керівників експериментальних навчальних закладів кафедри регіонального рівня

Круглий стіл «Пріоритетні напрями інноваційного розвитку регіональної системи освіти» для керівників експериментальних навчальних закладів

Травень

Круглий стіл «Здобутки початкової освіти Луганщини з нагоди 25-річчя незалежності України» для методистів методичних кабінетів (центрів), відповідальних за початкову освіту

Круглий стіл «Види графічних технік: їхнє використання в умовах сучасного уроку» для вчителів образотворчого мистецтва, предмета «Художня культура» та інтегрованого курсу «Мистецтво» ЗОШ

Круглий стіл «Реалізація сучасних форм та методів національно-патріотичного виховання» для заступників директорів з початкової освіти ЗНЗ області

Круглий стіл «Професійна компетентність педагогів як умова розвитку сучасного позашкільного закладу» для керівників гуртків ПНЗ

Вересень

Круглий стіл «Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний і методичний аспекти» для вчителів іноземних мов

Обласна Інтернет-нарада «Технологічна карта науково-методичного супроводу ГАШ» для керівників базових навчальних закладів

Жовтень

Круглий стіл «Проблеми сучасного прочитання класичної літератури» для керівників міських та районних об’єднань учителів російської мови і літератури та зарубіжної літератури

Круглий стіл «Організація взаємодії між учителем та учнями засобами відкритих платформ електронних систем управління навчанням»

Круглий стіл «Життєдіяльність «трикутника» (школа – сім’я – громадськість)» в умовах сучасного ЗНЗ» для керівників громадсько активних шкіл

Круглий стіл «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій як чинник національного виховання дітей та молоді» для педагогів-організаторів, класних керівників

Круглий стіл «Модель організації школи «Культури здоров’я» для експериментальних навчальних закладів, які працюють за здоров’язбережувальними технологіями

Круглий стіл «Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний та методичний аспекти»

Листопад

Обласний круглий стіл «Формування національної свідомості учнівської та студентської молоді засобами предметів природничо-математичного циклу»

Круглий стіл «Формування національної свідомості учнівської та студентської молоді засобами предметів природничо-математичного циклу» для вчителів природничо-математичного циклу

Круглий стіл «Формування патріотичної особистості як учня, так і вчителя засобами художнього слова» для керівників міських та районних об’єднань учителів української мови і літератури

Круглий стіл  «Роль культурознавчого підходу в навчанні іноземної мови» для керівників міських та районних об’єднань учителів іноземної мови

Круглий стіл «Модель особистості сучасного вчителя історії та правознавства» для керівників міських та районних об’єднань учителів історії і правознавства

Круглий стіл «Шкільний урок математики: як навчити кожного» для вчителів математики

Круглий стіл «Питання громадянського виховання в документальному кіноциклі «Революція гідності» для педагогів-організаторів, класних керівників

Круглий стіл «Психолого-педагогічні проблеми попередження дезадаптації дітей в умовах школи-інтернату»

Грудень

Круглий стіл «Особливості роботи з дітьми з порушенням мовлення в початкових класах» для вчителів початкових класів

Круглий стіл «Безпека дітей в інформаційному просторі» заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи експериментальних навчальних закладів

______________________________________________________________________________

2015 рік

Травень

Засідання круглого столу для керівників шкіл ЗНЗ «Упровадження медіаосвіти в регіоні. Звітуємо та підбиваємо підсумки»

 Червень

Засідання обласного круглого столу «Інноваційний потенціал передового педагогічного досвіду вчителів природничо-математичних дисциплін» (для вчителів, які викладають предмети природничо-математичного циклу)

 Серпень

Засідання круглого столу «Готовність учителів до реалізації історичної складової Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (для вчителів історії та правознавства)

Засідання круглого столу для заступників директорів із навчально-виховної роботи та методистів міських та районних методичних кабінетів (центрів) «Сучасний зміст і завдання шкіл-інтернатів»

Вересень

Засідання круглого столу «Розвиток ключових компетентностей на уроках фізичної культури» (для вчителів фізичної культури) 

Засідання круглого столу «Про результати ЗНО в 2014–2015 н. р.» (для керівників міських (районних) методичних об’єднань учителів гуманітарних дисциплін) 

Жовтень

Засідання круглого столу «Надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в умовах соціальної невизначеності» (для керівників міських (районних) методичних об’єднань (центрів), соціальних педагогів, психологів ДНЗ, ЗНЗ)

Засідання обласного круглого столу з актуальних питань екологізації шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (для вчителів, які викладають предмети природничо-математичного циклу)

Засідання круглого столу для керівників шкіл, які впроваджують здоров’язбережувальні технології в ЗНЗ «Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі»

Засідання круглого столу для вчителів української мови і літератури «Проблеми забезпечення вимог чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчання й викладання української мови і літератури в 7 класі»

Листопад

Засідання круглого столу «Організаційно-методичні засади викладання предмета «Захист Вітчизни» (для вчителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни») 

Презентація "Проблема патріотизму в  сучасному науковому осмисленні" (Іван Дмитрович Бех, академік, доктор психологічних наук, дійсний члена НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України)

Презентація "Особливості патріотичного виховання учнів в умовах Східного регіону України" (О. В. Просіна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України)

Презентація "Система національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сватівського району" (Олена Петрівна Юхновець, начальник відділу освіти Сватівської РДА)

Презентація "Дослідно-експериментальна діяльність педагогічного колективу Сватівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 6 з формування національно-патріотичного світогляду" (Алла Михайлівна Сайко, директор Сватівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 6)

Презентація "Формування ціннісних орієнтирів та громадянської самосвідомості засобами історичного клубу «Terra incognita»" (Олександр Вдовін, учитель історії Нижньодуванської ЗОШ І–ІІІ ступенів Сватівської районної ради, керівник клубу «Terra incognita») 

Презентація "Національно-патріотичне виховання засобами музейної педагогіки" (Білоцерківська І. В., директор Мілуватської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Дочірні категорії