2018

Наказ МОН України № 816 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»

Наказ МОН України № 814 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 813 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 750 від 11.07.2018 «Про внесення змін до графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки, затвердженого наказом МОН України від 15.02.2018 № 148»

Наказ МОН України № 693 від 25.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 668 від 21.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 603 від 07.06.2018 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»

Наказ МОН України від 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник»

Наказ МОН України № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Наказ МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

2017

Наказ МОН Украіни від 21.07.2017 № 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»

Наказ МОН України від 19.06.2017 № 866 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 01.06.2017 № 784 «Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки»

2018

Лист МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»

Лист МОН України № 1/9-386 від 13.06.2018 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 н. р.»

Лист МОН України від 18.05.2018 №1/9-320 «Роз'яснення щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів) державної та комунальної форми власності»

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/9-322 «Роз'яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України No 87 від 21 лютого 2018 р.»

Лист МОН України від 8.05.2018 № 1/9-292 «Роз'яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

2017

Лист МОН України від 17.08.2017 р. №1/11-8269 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та додаток до листа

Лист МОН України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи в навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та додаток до листа

Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України  щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни»  в закладах загальної середньої освіти  у 2018/2019 навчальному році

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

Методичні рекомендації МОН України щодо формувального оцінювання учнів 1 класу

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Викладання інформатики у 2018/2019 навчальному році»

Методичні рекомендації МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Викладання української мови у 2018/2019 навчальному році»

Методичні рекомендації МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Викладання української літератури у 2018/2019 навчальному році»

Методичні рекомендації МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Викладання зарубіжної літератури у 2018/2019 навчальному році»

Методичні рекомендації МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році»

Рекомендації МОН України «Про організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з ООП в 2018/2019 навчальному році»

Методичні рекомендації МОН України щодо організації освітнього процесу в 1-х класах експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів

Методичні рекомендації МОН України щодо впровадження STEM-освіти в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Лист ІМЗО від 13.07.2017 № 21.1/10-1410 «Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 н. р.»

Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання біології та екології у 2018–2019 навчальному році (Лисенко Н. І.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО «Формування в дітей та підлітків громадянської компетентності в діяльності закладу позашкільної освіти» на 2018–2019 навчальний рік (Лазарєва С. В.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання образотворчого мистецтва, музичного мистецтва , інтегрованого курсу «Мистецтво» та предмета «Художня культура» у 2018–2019 навчальному році (Іванова І. Ю.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо впровадження описового формувального оцінювання в освітній процес початкової школи (Ларіонова Н. Б., Стрельцова Н. М.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо впровадження діяльнісного підходу в освітній процес початкової школи (Ларіонова Н. Б., Стрельцова Н. М.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО «Особливості викладання предметів духовно-морального спрямування в умовах нової школи» в 2018–2019 навчальному році (Проніна О. В.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО «Шкільна бібліотека як осередок формування медіаграмотності учнів» на 2018–2019 навчальний рік (Проніна О. В.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО «Організація національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти» на 2018–2019 навчальний рік (Лазарєва С. В.)

Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання предмета «Основи здоров'я» на 2018–2019 навчальний рік (Ефремова О. Г.)