Конституція України


Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я (спеціальну освіту)»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні»

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 05 червня 2014 р. №1324-VII) 


Укази Президента України

Указ президента України №501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»

Указ президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»(від 25 червня 2013 року №344/2013)


Постанови та розпорядження

Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Мінстрів України від 06.03.2019 № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 952 «Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 615 «Про затвердження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 88 «Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки  особам з особливими освітніми потребами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 «Про затвердження Державногостандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706 «Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»


Накази МОН України

Наказ МОН України № 1305 від 27.11.2018 «Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є асистентами вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням та (або) фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»

Наказ МОН України № 1051 від 03.10.2018 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру»

Наказ МОН України № 977 від 06.09.2018 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України №816 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»

Наказ МОН України №815 від 26.07.2018 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627»

Наказ МОН України № 814 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 813 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 693 від 25.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України № 668 від 21.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими потребами»

Наказ МОН України № 609 від 08.06.2018 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

Наказ МОН від 22.03.2018 р. № 271 «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти»

Наказ МОН від 04.04.17 р. № 526 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН від 28.12.2016 року № 1640 «Про адаптацію програм зовнішнього незалежного оцінювання для сліпих осіб»

Наказ МОН від 31.12.2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2015 № 44 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 504 від 22.04.2014 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Спільний наказ  Міністерство освіти і науки України та Національна академія педагогічних наук України № 346/50 від 09.04.2014 р. «Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико- педагогічних консультацій»  від 28.05.2013 № 621 «Про створення експертно-консультативної ради з питань аутизму»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №346/50 « Про виконання рішення колегії від 23.01.2014(протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико педагогічних консультацій»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 р. №80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

Наказ Міністерства освіти і науки України від  23.07.2013 №1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 р. №768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 р. №680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»

Спільний наказ Міністерств від 10.09.2012  № 995/557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції  20 вересня 2012 року за № 1629/21941 « Про затвердження нового Положення про дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. №920 зареєстрований  в  Міністерстві юстиції  України  05  вересня  2012  року за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2010 р. №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами  у  загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01 жовтня 2010 року «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»


Листи МОН України

Лист МОН України від 13.11.2018 № 1/9-691«Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти»

Лист МОН України № 1/11-9110 від 27.08.2018 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої  Міністерством освіти і науки України для використання  у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році»

Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України № 2.5-281 від 05.02.2018 «Про надання роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя»

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН України від 30.08.2016 року № 2/1-14-1699-16 "Щодо організації навчально-виховного процесу для учнів з особливими потребами з урахуванням змін"

Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

Лист МОН України від 29.06.2016 № 1/9-332 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в ЗНЗ для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 н.р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2015 року № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти від 07.09.2015 № 2.1/10-39

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 №  1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014_№  _1/9-445 «Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення антитерористичної операції»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 №  1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 р. «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335та від 13.08.2014 № 1/9-413»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.13 №  _1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.13  №  1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.12 №  _1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.12 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012  № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-384 від 18.05.12 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012  № 1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012 № 1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах»


Накази Луганського ОІППО

Наказ Луганського ОІППО від 20.05.2019 № 32 «Про навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Луганського ОІППО від 28.11.2018 № 62 «Про підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів»