Закон України «Про інноваційну діяльність»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 р. за № 2111/22423)

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 р. № 114; у редакції наказу МОН України 23.11.2009 р. № 1054, зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 грудня 2009 р. № 1217/17233)

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Наказ МОН від 24.03.2016 № 324 «Про розширення бази для проведения дослідно- експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012 -2019 роки»

Дочірні категорії