Шановні колеги!

Вітаємо всіх з початком навчального року!

Бажаємо міцного здоров'я, упевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань, адже вони – це сила!

Посібник упорядкований за результатами вивчення й узагальнення досвіду роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Луганщини.
Видання містить матеріал, у якому представлені практики розв’язання питань науково-методичного супроводу переходу на нові державні освітні стандарти, забезпечення дослідно-експериментальної та інноваційної освітньої діяльності, співпраці методичних установ регіону з вищими навчальними закладами, науковими установами, громадськими об’єднаннями щодо підвищення кваліфікації та безперервного професійного вдосконалення керівників і педагогічних працівників у міжкурсовий період, організації та проведення психолого-педагогічних і моніторингових досліджень, участі в педагогічних освітніх заходах різного рівня тощо.
Посібник адресований працівникам методичних кабінетів (центрів), освітянам, особам, зацікавленим в ознайомленні з науково-методичним забезпеченням професійного розвитку педпрацівників.

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 22 червня 2017 року на вченій раді інституту була заслухана й обговорена доповідь Тетяни Домащенко, завідувача комунального закладу «Методичний кабінет працівників освіти Станично-Луганського району» Луганської області, щодо професійного розвитку педагогічних працівників. Діяльність методичної установи здійснюється відповідно до Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013 № 1176) та Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 12.08.2008 № 1119).

Взаємодія інституту з районним методичним кабінетом вибудована на засадах партнерства й спрямована на розвиток цілісної системи безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів, яка поєднує переваги організованого навчання на курсах підвищення кваліфікації та можливості вільного вибору форм і змісту роботи в міжкурсовий період, відповідно до компетентнісного та андрагогічного підходів.

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 31 травня 2017 року відбувся обласний науково-методичний семінар-репрезентація «Методичний консалтинг готовності вчителя до роботи в новій українській школі» на базі районного методичного кабінету відділу освіти Марківської районної державної адміністрації (завідувач Світлана Босенко).

Учасниками семінару стали співробітники Луганського ОІППО (Ольга Касьянова, проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Валентина Мартинова, методист кафедри управління освітою), завідувачі методичних кабінетів (центрів) Луганської області та педагогічні працівники.

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 19 квітня 2017 року на вченій раді інституту була заслухана й обговорена доповідь Галини Лимар, завідувача Міловського районного методичного кабінету Луганської області.

Учена рада констатувала, що спільна діяльність інституту та методичного кабінету щодо професійного розвитку педагогічних працівників здійснюється відповідно до Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013 № 1176), Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 12.08.2008 № 1119) і моделі діяльності Міловського районного методичного кабінету, спрямованої на створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів та науково-методичне забезпечення реалізації Державних освітніх стандартів (презентація).