Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників : навч.-метод. посібн. Вид. 2-ге., доповн. Харків : Друкарня «Мадрид», 2018. 80 с.

Творчий учитель – обдарований учень : довід. вид. / за заг. ред. С. О. Жерліцина / упоряд. : Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, С. О. Жерліцин. Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2018,  № 2. 182 с.

Місця пам’яті Української революції 1917–1921 рр. / Саранов С.В., Хайло І.В. Харків : Друкарня «Мадрид», 2018. 164 с.

Уроки історії культурологічного спрямування : історія України, всесвітня історія. 8 клас : методичний посібник. Харьків : Друкарня Мадрид. 2018. 152 с. Театралізована діяльність як засіб формування соціально-комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку : науково-методичний посібник для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти / уклад. : О. В. Касьянова, О. А. Острянська, Н. О. Чумак. / за заг. ред. О. В. Касьянової. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 174 с. Обдаровані діти - майбутнє країни : довід. вид. / упоряд.: Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, С. О. Жерліцин. Харків : "Друкарня Мадрид", 2017, № 9. 340 с.