22–23 березня 2018 року на базі Херсонського державного університету на кафедрі корекційної освіти спільно з факультетом  корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ), Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, у партнерстві з Вищою школою інформатики та прикладних мистецтв (м.Лодзь, Польща), Усеукраїнськими громадськими організаціями «Асоціація тифлопедагогів України» та «Українська асоціація корекційних педагогів» проходила Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України».   

Майже 180 учасників з усіх куточків країни брали участь у наукових заходах конференції: керівники спеціальних та санаторних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, ПМПК та ІРЦ,  представники інститутів післядипломної педагогічної освіти, логопеди, тифлопедагоги, корекційні педагоги, соціальні педагоги, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, педагоги та психологи, які працюють в інклюзивних класах.  

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на заході представляла методист кафедри педагогіки та психології Наталія Столбун.

У ході конференції учасники ознайомились з основними чинниками оптимізації інклюзивного навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами, із досвідом практичного підходу до формування партнерської взаємодії фахівців у закладах інклюзивної освіти, метою та завданнями корекційного педагога в системі інклюзивної освіти в Україні, особливостями соціалізації школярів з психофізичними вадами в умовах інклюзивного середовища.

Вперше в рамках конференції проходили практичні тренінги: "Технології навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії", "Логопедичний масаж у роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення", "Діти з глибокими порушеннями зору: основи просторового орієнтування, супроводу та навчання".

Учасники тренінгів отримали можливість практично ознайомитися з основами логопедичного масажу, визначити головні потреби та проблеми дітей з глибоким порушенням зору у просторовому орієнтуванні, а також оволодіти основами диференційованого проведення навчальних занять у інклюзивному класі, визначити критерії оцінювання ступеню засвоювання навчальної програми дитиною з ООП, оволодіти методами та технологіями адаптації, модифікації навчальних планів, розробки індивідуального навчального плану по роботі з дитиною з ООП.