Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2018 рік Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти з 26 червня по 02 липня 2018 року в Очаківському районі Миколаївської області була проведена XII Всеукраїнська школа методичного досвіду з художньо-естетичної освіти та виховання «Мистецтво в контексті реалізації ідей концепції Нової української школи» (далі − Школа).

Мета Школи: професійний розвиток та підвищення рівня компетентності педагогів-тренерів і вчителів мистецьких дисциплін, опанування художньо-педагогічними технологіями, актуальними для реалізації ідей Нової української школи, ознайомлення учасників з особливостями впровадження Державного стандарту початкової освіти та типових освітніх програм (мистецька освітня галузь) в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, зокрема в новому навчально-методичному забезпеченні для 1 класу.

Учасниками Школи стали методисти ОІППО та викладачі ВНЗ, учителі інтегрованого курсу «Мистецтво», музичного мистецтва, образотворчого мистецтва з різних регіонів України, а саме: Миколаївщини, мм. Києва, Вінниці, Черкас, Запоріжжя, Львова, Херсона, Хмельницька, Кривого Рогу, Тернопіля, Луганщини та Донеччини. У роботі Школи від Луганської області брала участь Валентина Мартинова, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.

Роботу Школи відкрила пленарна частина, у якій взяли участь: Василь Шуляр, доктор педагогічних наук, професор, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України – «Філософія нової української школи і мистецької освітньої галузі»; Людмила Масол, кандидат педагогічних наук, науковий керівник проекту ЮНЕСКО з мистецької освіти, український національний координатор із розвитку міжнародного інформаційного ресурсу «Обсерваторія мистецької освіти» – «Науково-теоретичні передумови інтеграції в шкільній мистецькій освіті (мистецько-культурологічні, психологічні, дидактичні, художньо- педагогічні)»; Олена Гайдамака, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України – «Школа методичного досвіду: місія, мета, завдання, очікувані результати»; Ольга Просіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії й освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України – «Виклики та тенденції розвитку мистецької освіти в умовах Нової української школи»; Оксана Комаровська, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України – «Мистецькі досягнення учнів: до проблеми оцінювання і компетентісного підходу»; Галина Гич, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського ОІППО – «Тексти «нової природи» на уроках мистецтва в початкових класах».

Морські краєвиди, теплі хвилі Чорного моря надихали учасників Школи на активну співпрацю. Усі із задоволенням брали участь у тренінгових навчаннях, майстер-класах з педагогічних технологій, практикумі з моделювання уроків мистецтва, тощо.

Цікавою та змістовною була презентація підручників «Мистецтво. 1 клас». Сім авторів та авторських колективів презентували свої авторські методики, а саме: «Підручник із мистецтва: функції, завдання, особливості структурування» (авт. Л. Масол, О. Гайдамака, О. Колотило); «Підручник «Мистецтво. 1 клас» як засіб реалізації ідей Концепції «Нова українська школа» (авт. О. Лобова); «Підручник із мистецтва як невід’ємна навчальна складова освітнього процесу» (авт. Г. Кізілова, О. Шулько); «Мистецтво організації діяльності учнів за підручником «Мистецтво» в умовах НУШ» (авт. О. Калініченко, Л. Аристова); «Навчально-методичний комплект як цілісний до формування образотворчих навичок» (авт. Т. Рубля, Т. Щеглова, І. Мед); «Особливості роботи за підручником «Мистецтво. 1 клас» (авт. Л. Кондратова).

Редактор видавництва «Підручники і посібники» (м. Тернопіль) Ірина Дворницька, репрезентувала фахові видання видавництва на допомогу вчителю мистецтва.

По завершенню роботи XII Всеукраїнської школи методичного досвіду з художньо-естетичної освіти та виховання її учасники отримали сертифікати тренерів-педагогів (мистецька освітня галузь), які відповідають за підготовку вчителів, що навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках на засадах концепції «Нова українська школа».

До нових зустрічей у Всеукраїнській школі методичного досвіду з художньо-естетичної освіти та виховання!