13-16 вересня 2018 року відбулась V Всеукраїнська конференція «Учнівські ігри і вчительські конкурси ТО «Соняшник» – ед’ютеймент в українській освіті».

Велика вчительська конференція зібрала в місті Скадовську науковців, педагогів та методистів з усієї України. Луганський ОІППО представляли методисти Валентина Колодяжнаметодист (українська мова та література) та Ярослава Коваленко (географія та економіка).

Питання, яким була присвячена конференція, є надзвичайно актуальними, цікавими та гострими. Це був справжній науковий діалог, який, без сумніву, збагатив усіх новим досвідом, надавши кожному учаснику широкі можливості ознайомлення з доробком колег, вільного обговорення актуальної проблематики, освоєння новітніх теоретичних і методологічних аспектів сучасної освіти.

Конференція, ініційована й проведена ТО «Соняшник», є безпрецендентним науковим форумом, який виконує важливу місію активного залучення української науки до освітнього простору. Зацікавленість, збереження попереднього й водночас розширення кола учасників конференції свідчать про її необхідність, теоретичну та практичну корисність, вчасність і, звичайно, майбутню бажаність та перспективність.