Мiнiстерство освiти i науки України повiдомляє актуальну iнформацiю щодо онлайн-курсу для вчителiв початкової школи, який є складовою пiдвищення квалiфiкації вчителiв початкових класiв, що впроваджуватимуть новий Державний стандарт початкової освiти з вересня 2018 року.

На сайтi студії онлайн-освiти EdEra (https://ed-era.com/nus) на дистанцiйному курсi «Онлайн-курс для вчителiв початкової школи» вiдкрито всi навчальнi матерiали. Нагадуємо вам, що реєстрацiя на курс продовжується та залишається доступною повсякчас i її закриття не передбачається. 

Проходження дистанцiйного курсу для вчителiв перших класiв є одним iз обов'язкових етапiв реалiзацiї программ пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв початкової школи, згiдно наказу МОН вiд 15.01.2018 № 34 «Про деякi органiзацiйнi питания щодо пiдготовки педагогiчних працiвникiв для роботи в умовах Нової української школи».

По закiнченнi курсу всiм слухачам, видається електронний сертифiкат про завершения онлайн-курсу тривалiстю 60 год., за умови понад 60% успiшностi завершения «Онлайн-курс для вчителiв початковїi школи». 

Вiдповiдно до наказу МОН вiд 15.01.2018 № 34 «Про деякi органiзацiйнi питания щодо пiдготовки педагогiчних працiвникiв для роботи в умовах Нової української школи» вчителям, якi з 1 вересня працюватимуть за новим Державним стандартом початкової освiти рекомендовано завершити навчання й скласти фiнальний iспит на курсi до початку/завершения третьої очної ceciї в обласному iнститутi пiслядипломної педагогiчної освiти.

На 30.05.2018 навчання на курсi успiшно завершили понад 40 тисяч слухачiв. Сертифiкат для них згенерується системою автоматично на те ім я, яке слухачі залишили при реєстрації на платформi. Детальніше...