У 2015–2016 навчальному році продовжується поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в основній школі, яка передбачає перехід на компетентнісну освіту та результатом якої повинно стати набуття школярами досвіду вирішення проблем за рамками освітнього процесу.