Упродовж 2017/2018 рокiв авторським колективом Всеукраїнської acoцiaцiї викладачiв icтopiї та суспiльних дисциплiн «Нова Доба» розроблено курс з громадянської освiти http://www.citizen.in.ua/ для учнiв 10 класу вiдповiдно до нової навчальної програми. Пiдручник отримав гриф МОН України – «Рекомендовано» (Протокол №2 засiдання конкурсної кoмiciї вiд 03 квiтня 2018 р.) та видається за кошти державного бюджету.

Professional Fellows Program (PFP) – це програма професійних стажувань для молодих фахівців, спонсором якої є Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США. Для Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Туреччини та України програма PFP має законодавчий фокус і адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.

Програма професійних стажувань дає перспективним молодим фахівцям можливість отримати практичний досвід і наочність роботи в уряді США. Знання та інтерес цих молодих професіоналів щодо американських політичних процесів буде розширений завдяки короткостроковому стажуванню в місцевих законодавчих органах США, а також в установах державного рівня та в некомерційних організаціях, які мають відношення до тематики програми.

Iнститут полiтико-правових та релiгiйних дослiджень у 2018 роцi до Дня юриста проводить Нацiональний конкурс наукових робiт «Роль молодi у розвитку парламентаризму в Українi».

Конкурс проводиться за пiдтримки Координацiйної ради молодих юристiв України при Мiнiстерствi юстицiї України, Українського координацiйноrо центру з пiдвищення правової освiти населення, Координацiйної ради молодих юристiв мiста Києва при Печерському районному вiддiлi державної виконавчої служби мiста Киева Головного територiалыюго управлiння юстицiї у мicтi Киевi.