Упродовж 2017/2018 рокiв авторським колективом Всеукраїнської acoцiaцiї викладачiв icтopiї та суспiльних дисциплiн «Нова Доба» розроблено курс з громадянської освiти http://www.citizen.in.ua/ для учнiв 10 класу вiдповiдно до нової навчальної програми. Пiдручник отримав гриф МОН України – «Рекомендовано» (Протокол №2 засiдання конкурсної кoмiciї вiд 03 квiтня 2018 р.) та видається за кошти державного бюджету.


3 iнiцiативи Acoцiaцiї «Нова Доба» впродовж вересня–грудня 2018 року на базi примiщень облдержадмiнiстрацiй, мiських науково-методичних центрiв, обласних iнститутiв пiслядипломної педагогiчної освiти, навчальних закладiв проводяться локальнi одноденнi семiнари для вчителiв громадянської освiти у рiзних регiонах України. У ходi таких заходiв педагоги матимуть можливiсть ознайомитись iз особливостями викладання рiзних роздiлiв нового шкiльного курсу, отримати методичну лiтературу, взяти участь в iнших заходах у сферi громадянської освiти.


Просимо Вашого сприяння у проведеннi такого семiнару для вчителiв громадянської освiти м. Сєвєродонецька 22 жовтня 2018 року з 10.00 до 16.00. Ознайомитись...