З метою вдосконалення професійної майстерності освітян Луганщини Луганський ОІППО продовжує організовувати та проводити проекти професійного розвитку. Нагадуємо, що проект професійного розвитку – це технологія післядипломної педагогічної освіти, яка спрямована на опанування педагогами компетентностей, затребуваних освітньою практикою.

12 грудня 2018 року відбувся науково-практичний семінар «Використання інноваційних технологій та форм навчання в процесі викладання історії Голокосту» в межах проекту професійного розвитку «Викладання історії голокосту в школі» для учителів історії Луганської області.

 На семінарі доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Сергій Саранов та методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Ірина Хайло ознайомили учасників проекту з такими питаннями: 

  • методологія наукового дослідження: визначення проблеми, об’єкта, предмета, мети, завдань науково-дослідної роботи, методів;
  • інноваційні технології та форми навчання в процесі викладання історії Голокосту. Формування вмінь застосування методологічної бази дослідження для розробки уроку, позаурочного заходу.

Учасники проекту також взяли участь у дискусії «Пам’ять про Голокост: складнощі і виклики перед минулим». 

Сподіваємось, що результати ППР сприятимуть професійному та фаховому зростанню педагогів Луганщини у напряму дослідженнь актуальних питань вітчизняної історії.