Сучасний учитель – особистість, яку мають поважати учні. Від цього здебільшого залежить успіх освітньої діяльності, дуже важливим складником якої є мовленнєва компетентність педагога, що не просто буде кальковано переконувати вихованців у тому, що наша мова калинова та барвінкова, а власним прикладом заохотить дітей до красивого й правильного володіння мовою, істинного її шанування. Саме життя та потреби української нації зумовили появу чинної редакції статті 7 Закону України «Про освіту», у якій ідеться, що «мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова». Сьогодні виникла нагальна необхідність допомогти вчителям, що працюють в освітніх закладах (класах), у яких діти навчаються мовами національних меншин, опанувати українську на належному рівні. У Луганському ОІППО 30.10.2018 року стартували навчальні заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів-предметників для роботи в умовах Нової української школи.

11-13 жовтня 2018 року в м. Одеса вiдповiдно до плану роботи Мiнiстерства освiти i науки Украiни, за iнiцiативи Iнституту педагогiки Нацiональноi академii педагогiчних наук Украiни, за пiдтримки Комунального закладу вищої освiти «Одеська академiя неперервноi освiти Одеськоi обласноi ради» вiдбудеться VIII Всеукраїнський фестиваль педагогiчних iдей «Мiй особистiсно зорiєнтований урок».
Детальна iнформацiя щодо мети, основних цiлей, програми фестивалю вмiщена в iнформацiйному листi.
Просимо розглянути можливiсть участi у фестивалi методистiв українськоi мови та лiтератури, зарубiжноi лiтератури обласних iнститутiв пiслядипломноi педагогiчноi освiти, учителiв-фiлологiв.

13-16 вересня 2018 року відбулась V Всеукраїнська конференція «Учнівські ігри і вчительські конкурси ТО «Соняшник» – ед’ютеймент в українській освіті».

Велика вчительська конференція зібрала в місті Скадовську науковців, педагогів та методистів з усієї України. Луганський ОІППО представляли методисти Валентина Колодяжнаметодист (українська мова та література) та Ярослава Коваленко (географія та економіка).

Міністерством освіти розроблений проект нового Порядку проведення державної підсумкової атестації, осіб, які здобувають загальну середню освіту. Проект документа оприлюднений для громадського обговорення.

Новий порядок визначає механізм і форми проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, що забезпечують здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти. Детальніше...