Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Заключна конференція щодо реалізації проекту «Створюємо освітнє середовище в громадах Донецької і Луганської областей»
14–16 березня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулись Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев’ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» зібрала освітян України
Перемога Луганщини на Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019»
Навчання педагогів, які будуть здійснювати супервізію в умовах Нової української школи
Усеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи»
Нові надходження на сайті ЛОІППО

Кафедра здійснює фахове вдосконалення педагогічних працівників з таких спеціальностей:

 • директори шкіл;
 • заступники директорів шкіл з навчально-виховної та виховної роботи;
 • педагоги-організатори; 
 • шкільні бібліотекарі;
 • керівники гуртків;
 • учителі, які викладають предмет «Основи здоров’я»;
 • учителі, які викладають курси духовно-морального спрямування.

Напрями роботи кафедри:

 • застосування компетентнісного підходу до професійного розвитку керівників та педагогів навчальних освітніх закладів у вирішенні сучасних освітніх задач;
 • забезпечення безперервного професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів у курсовий та міжкурсовий періоди;
 • науково-методичний супровід інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності навчальних закладів з метою підвищення якості освіти;
 • розробка змістового та організаційно-методичного забезпечення професійного розвитку керівників та педагогічних кадрів в умовах неперервної освіти;
 • упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечать удосконалення та підвищать ефективність підготовки керівних та педагогічних кадрів;
 • науково-методичний супровід організації та розбудови громадсько активних шкіл як інноваційної моделі розвитку освітніх систем;
 • розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів щодо проведення роботи з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах сучасних українських реалій.

Склад кафедри

 

 

Михайлова Лариса Миколаївна – в. о. завідувача кафедри управління освітою,  кандидат педагогічних наук, доцент. Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць, зокрема 37 наукових статей у фахових виданнях; співавтор 28 навчальних посібників для педагогів і керівників різних освітніх ланок. 

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні засади сучасної освіти, педагогічні технології формування в особистості естетичних ціннісних орієнтацій, умови створення розвивального навчально-виховного середовища в освітньому закладі, інноваційні підходи до реалізації завдань педагогіки співробітництва в діяльності школи й громади; розвиток професіоналізму педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти.

 

Журба Микола Анатолійович професор кафедри управління освітою, доктор філософських наук. Головний редактор наукового журналу «Virtus». Автор понад 100 публікацій навчально-методичного та наукового характеру, серед яких: 3 монографії, 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 28 збірників наукових праць за загальною редакцією автора, 43 фахові статті, 40 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. 

Коло наукових інтересів: загальні проблеми сучасної філософії культури, філософської антропології та філософії освіти; онтологічні, метафізичні, аксіологічні аспекти віртуалістики та проблеми буття людини в інформаційному суспільстві.

 

Цимбал Ірина Іванівна  доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Касьянова Ольга Володимирівна  доцент кафедри управління освітою, кандидат педагогічних наук, доцент. Автор 40 публікацій, серед яких: 12 статей у фахових виданнях; 7 навчальних посібників для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації; 10 науково-методичних посібників.

Коло наукових інтересівкомпетентнісний підхід у навчальному процесі; управління інноваційними процесами в освітніх закладах; управлінська культура керівника закладу освіти; компетентнісний потенціал педагогічних технологій.

Калько Ірина Василівна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук. Автор 13 навчально-методичних посібників та 28 публікацій (з них 14 надруковано у фахових виданнях).

Коло наукових інтересів: формування гендерної культури сучасної молоді.

Савонова Ганна Іванівна

Савонова Ганна Іванівна – старший викладач кафедри, кандидат філософських наук, автор 2 науково-методичних посібників, 9 публікацій у фахових наукових виданнях України, 7 публікацій у науково-методичних виданнях України, 15 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.

Коло наукових інтересів: особливості західноєвропейської філософії ХІХ–ХХ століть; модернізація управління закладами освіти.

Мартинова Валентина Петрівна – методист. Відповідальна за роботу з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), з експериментальними закладами освіти. Автор 9 публікацій у регіональних, усеукраїнських фахових та інформаційно-методичних виданнях.

Коло професійних інтересів: формування загальнокультурної (комунікативної) компетентності учнівської молоді.

 

Лазарєва Світлана Вікторівна – методист. Здійснює науково-методичний супровід діяльності заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників закладів загальної середньої освіти з питань виховання молодого покоління; надає допомогу методистам закладів позашкільної освіти щодо організації виховної роботи; опікується питаннями професійного розвитку керівників гуртків; забезпечує взаємодію кафедри управління освітою з методистами  районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо питань організації виховної роботи в закладах освіти.

Коло професійних інтересів: національно-патріотичне виховання дітей і молоді.  

Проніна Олена Владиславівна – методист. Опікується питаннями викладання предметів духовно-морального спрямування; здійснює науково-методичний супровід діяльності шкільних бібліотекарів.

Коло професійних інтересів: формування в учнівської молоді морально-духовних ціннісних орієнтацій та медіакомпетентності.

Галушко Світлана Василівна методист. Здійснює методичний супровід викладання предмета «Основи здоров’я».


Коло професійних інтересів: формування здоров’язбережувальної компетентності учнів; професійний розвиток педагогів у післядипломній освіті з питань упровадження в освітній процес інноваційних технологій.

Голеніщева Ганна Геннадіївна методист. Відповідальна за роботу з керівними кадрами. Автор 2 науково-методичних публікацій.

Коло професійних інтересів: державно-громадське управління закладом освіти в нових освітніх умовах.
 

Міняйло Вікторія Анатоліївна – методист, відповідальна за моніторинг якості освіти та зовнішнє незалежне оцінювання.

Коло наукових інтересів: нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання інформаційних технологій.

 

Савенко Любов Миколаївна – методист, відповідальна за моніторинг якості освіти та зовнішнє незалежне оцінювання.

Коло наукових інтересів: управлінський супровід моніторингу якості освіти.

Коршунова Любов Іванівна – методист, відповідальна за моніторинг якості освіти та зовнішнє незалежне оцінювання.

На сайті 65 гостей та користувачі відсутні