Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Заключна конференція щодо реалізації проекту «Створюємо освітнє середовище в громадах Донецької і Луганської областей»
14–16 березня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулись Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев’ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» зібрала освітян України
Перемога Луганщини на Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019»
Навчання педагогів, які будуть здійснювати супервізію в умовах Нової української школи
Усеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи»
Нові надходження на сайті ЛОІППО

Кафедра здійснює фахове вдосконалення педагогічних працівників з таких спеціальностей:

 • учитель математики;
 • учитель фізики;
 • учитель хімії;
 • учитель інформатики;
 • учитель біології;
 • учитель  екології;
 • учитель географії;
 • учитель економіки;
 • учитель астрономії;
 • учитель природознавства.

Напрями роботи кафедри:

 • забезпечення інформаційного, наукового, навчально-методичного, науково-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації вчителів різного фаху відповідно до їхніх потреб та запитів;
 • використання компетентнісного потенціалу інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі освітніх закладів Луганської області;
 • науково-методичний супровід інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності навчальних закладів з метою підвищення якості освіти;
 • організація, розвиток та узагальнення результатів діяльності творчих груп учителів із вирішення актуальних проблем реалізації оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти;
 • публікація результатів науково-методичних досліджень працівників, представників наукової школи кафедри в науковому збірнику ЛОІППО та педагогічних фахових виданнях, матеріалах конференцій;
 • продовження роботи зі здібними й обдарованими дітьми, проведення учнівських предметних олімпіад (ІІ і ІІІ етапи, підготовка до проведення ІV етапу), Усеукраїнських конкурсів із дисциплін природничо-наукового циклу;
 • робота з творчо працюючими вчителями на курсах підвищення кваліфікації з підготовки науково-педагогічних публікацій, проведення фахових конкурсів «Вчитель року»;
 • активізація самоосвітньої діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін.

Склад кафедри

Буряк Олена Олександрівна

Буряк Олена Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук. Автор більше 30 публікацій у регіональних, усеукраїнських та міжнародних виданнях, серед яких 12 – у фахових.

Коло наукових інтересів: застосування інноваційних педагогічних технологій у природничо-математичній освіті.


Жерліцин Сергій Олександрович

Жерліцин Сергій Олександрович – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України. Автор 50 публікацій у регіональних та всеукраїнських фахових і науково-методичних виданнях.

Коло наукових інтересів: формування готовності педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю; проблема розвитку екологічного туризму в індустріальних регіонах України.


Бондар Любов Олександрівна

Бондар Любов Олександрівна – методист (хімія та природознавство), асистент кафедри, Відмінник освіти України. Автор 31 публікації у регіональних та всеукраїнських фахових і науково-методичних виданнях.

Коло наукових інтересів: розвиток професійних компетентностей учителів хімії засобами сучасних технологій післядипломної педагогічної освіти.


Стецюк Лариса Миколаївна

Стецюк Лариса Миколаївна – старший викладач кафедри. Автор 5 публікацій у регіональних та всеукраїнських фахових і науково-методичних виданнях.

Коло наукових інтересів: ефективне поєднання традиційних та інноваційних технологій при викладанні предметів математичного циклу.


  Степаненко Анна Іллівнастарший викладач, методист (інформатика). Тренер програми «Intel® Навчання для майбутнього». Автор 4 публікацій у регіональних та всеукраїнських науково-методичних виданнях.

Коло наукових інтересів: упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.


Коваленко Ярослава Валеріївна

Коваленко Ярослава Валеріївна – методист (географія та економіка)

Коло наукових інтересів: розвиток професійних компетентностей учителів географії та економіки в сучасній школі.


 

Кечик Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук. Автор 30 публікацій у регіональних, усеукраїнських та міжнародних виданнях, з яких 9 статей – у фахових наукових виданнях України; 2 статті – у фахових зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: організація самостійної роботи в навчально-виховному процесі закладів освіти; використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі закладів освіти.


 

Капацій Наталія Володимирівна – методист (біологія та екологія).

Коло наукових інтересів: застосування інтерактивних педагогічних технологій для формування професійної компетентності в сучасної школі

 

Удовенко Наталія Іванівна – методист (інформатика).

 

Стасюк Вікторія Сергіївна  методист, відповідальна за впровадження інформаційно-комунаційних технологій та електронних засобів навчання.

Коло наукових інтересів: ІКТ-компетентність сучасного вчителя.

Паніна Тетяна Федорівна – оператор ЕОМ.

На сайті 87 гостей та користувачі відсутні