Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Університет менеджменту освіти

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інститут модернізації змісту освіти

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Науково-методичний центр інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Луганська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Український центр оцінювання якості освіти

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Освітній портал "Педагогічна преса"

Освіта.UA

Наукова громадська організація "СОБОРНІСТЬ"

Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком»

Дитячий фонд «Здоров'я через освіту»

Академія інноваційного розвитку країни