• Регіональний план-графік підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 навчальному році відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://goo.gl/xywnYP)
 • Регіональний план-графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 навчальному році, та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://goo.gl/BMqQoL)
 • Регіональний план-графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 навчальному році відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/)
 • План-графік підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), у яких діти навчаються мовами національних меншин (https://drive.google.com/file/)
 • План-графік підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів освіти з інклюзивним навчанням (https://drive.google.com/file/d/)
 • Регіональний план-графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2020–2021 навчальному році, відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Регіональний план-графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2021–2022 навчальному році, відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • План-графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчають учнів перших класів у 2018–2019 та навчатимуть учнів перших класів у 2019–2020 навчальних роках, відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Регіональний план-графік підвищення кваліфікації вчителів класів (груп), у яких діти навчаються мовами національніх меншин (російською мовою), для роботи в умовах Нової української школи за очною формою навчання (https://drive.google.com/file/)
 • Оновлений регіональний план-графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2020–2021 навчальному році, відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Оновлений план-графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2019–2020 навчальному році, відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Регіональний план-графік підвищення кваліфікації (за методикою Lego Foundation) для вчителів початкових класів, які навчають учнів перших класів у 2018/2019 н. р. та навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 н. р. (https://drive.google.com/file/d/)

 • Регіональна програма підвищення кваліфікації вчителів, які реалізують мистецьку галузь у закладах загальної середньої освіти та навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках на засадах Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Регіональна програма підвищення кваліфікації вчителів-предметників закладів загальної середньої освіти (класів), у яких діти навчаються мовами національних меншин (російською мовою), відповідно до Концепції Нової української школи «Українська мова» (https://drive.google.com/file/d)
 • Регіональна навчальна програма підготовки тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Регіональна програма підвищення кваліфікації вчителів початкової школи відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Регіональна програма підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчають учнів 1-х класів у 2018–2019 та навчатимуть у 2019–2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа». Вибіркова частина (30 академічних годин) (https://drive.google.com/file/d)

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170903.html)
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році» (https://goo.gl/dqHmW5)
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 559-р «Про внесення змін до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 17» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/)
 • Постанова Кабінетів Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження державного стандарту початкової освіти» (https://goo.gl/nroizX)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/)
 • Постанова Кабінетів Міністрів України від 27.02.2019 № 130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/)

 • Наказ МОН України від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти» (https://goo.gl/fzS6X3)
 • Наказ МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» (https://goo.gl/1PcdY3)
 • Наказ МОН України від 05.02.2018 № 97 «Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках» (https://goo.gl/4k5fTA)
 • Наказ МОН України від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для загальних кабінетів початкової школи» (https://drive.google.com/file)
 • Наказ МОН України від 27.02.2018 №207 «Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та регіональних графіків навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://goo.gl/P1X1xR)
 • Наказ МОН України від 27.02.2018 №208 «Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://goo.gl/ZQQ5vq)
 • Наказ МОН України від 05.03.2018 №223 «Щодо упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес перших классів закладів загальної середньої освіти» (https://goo.gl/YBoQjT)
 • Наказ МОН України від 19.03.2018 №252 «Про затвердження списку регіональних тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепціїї «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file)
 • Наказ МОН України від 22.05.2018 № 523 «Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18)
 • Наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ МОН України від 17.07.2018 № 792 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 № 252» (https://drive.google.com/file/
 • Наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі» (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» (https://drive.google.com/file)
 • Наказ МОН України від 13.12.2018 № 1389 «Про затвердження списку тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є працівниками закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівцями методичних служб, директорами закладів загальної середньої освіти таїх заступниками, тренерами та тренерами-педагогами, які проводять супервізію» (https://drive.google.com/file/d)
 • Наказ МОН України від 13.12.2018 № 1390 «Про затвердження списку тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є вчителями початкової школи та забезпечують викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», дотримуючись принципів Нової української школи» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Наказ МОН України від 13.12.2018 № 1392 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Наказ МОН України від 01.04.2019 № 415 «Про деякі питання організації у 2019 році підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв'язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/64259/)

 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 14.02.2018 №28с «Про проведення настановчої очної сесії підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» (https://goo.gl/Yy5Pt9)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 20.03.2018 №67 «Про проведення другої очної сесії підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 25.05.2018 № 130 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи»  (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 29.05.2018 № 135 «Про участь тренерів та тренерів-педагогів у підсумковій очній сесії підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 06.09.2018 року № 184 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників  для роботи в умовах Нової української школи» (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 17.09.2018 року № 192 «Про затвердження оновленого регіонального плану-графіка підвищення кваліфікації вчителів» (https://drive.google.com
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 29.10.2018 № 225 «Про підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), у яких діти навчаються мовами національних меншин для роботи в умовах Нової української школи» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 22.11.2018 № 238 «Про підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів освіти з інлюзивним навчанням» (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 29.11.2018 № 248 «Про підвищення кваліфікації вчителів початкової школи закладів загальної середньої освіти (класів), у яких діти навчаються мовами національних меншин для роботи в умовах Нової української школи» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 11.03.2019 № 47 «Про підвищення кваліфікації вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/drive/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 05.04.2019 № 87 «Про підвищення кваліфікації вчителів класів (груп), у яких діти навчаються мовами національних меншин (російською мовою), для роботи в умовах Нової української школи за очною формою навчання» (https://drive.google.com/file/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 07.05.2019 № 109 «Про затвердження оновленого регіонального плану-графіка підвищення кваліфікації вчителів початкової школи» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 03.06.2019 № 145 «Про підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів початкової школи відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)
 • Наказ Департаменту освіти і науки ЛОДА від 10.06.2019 № 148 «Про підвищення кваліфікації вчителів початкових класів за методикою Lego Foundation відповідно до Концепції «Нова українська школа» (https://drive.google.com/file/d/)

Сторінка 1 із 2

© 2017 Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Please publish modules in offcanvas position.